Premature barn

-senvirkninger av prematur fødsel vil ikke forsvinne av seg selv

 Fotograf: Bonnie Falck

 

Tvillingforeldreforeningen (TFF) inviterer ansatte i barnehager, ppt, skoler, sfo, helsestasjoner, sykehus og ergo-/fysio-terapeuter til heldags-seminar med fokus på senvirkninger hos premature barn. Vi gjør oppmerksom på at det ikke gjelder spesielt for tvillinger, men for alle for tidlig fødte barn.

 

Fredag 21. april 2017. Kl. 09.00 – 15.30

Sted: Tvillingforeldreforeningens lokaler, Stortorvet 10, GlasMagasin bygget, inngang i Møllergaten.

Barn som er født for tidlig eller har hatt andre vanskelige komplikasjoner forbundet med fødsel, har større risiko for å få vanskeligheter med sanseintegrasjon, motorikk, språk, konsentrasjon, hukommelse og impulsstyring. Det medfører store utfordringer på områder som utvikling, trivsel, selvverd, selvtillit, sosialt samspill og innlæring.

Disse utfordringene forsvinner ikke av seg selv. Når vi titter bak symptomene og de eventuelle diagnosene finner vi logiske forklaringer på årsakene til barnas vanskeligheter og nedsatte trivsel. Og da har vi nøkkelen til å avhjelpe dem. 

 

Hva lærer du?

  • Hvordan og hvorfor er premature barns adferd annerledes?
  • Hvilke senvirkninger kan oppstå?
  • Vanskelighetene viser seg mere og mere tydelig med alderen
  • Hva kan vi gjøre for å forebygge og hjelpe?

 

Seminaret er praksisorientert, men gir samtidig en dypere forståelse for de fysiologiske og psykologiske forhold hos barna.

Via konkrete eksempler og metoder fokuserer vi på hvordan vi kan forebygge og hjelpe.

Målet er at barna får et høyere funksjonsnivå og trives bedre både fysisk, mentalt, følelsesmessig og sosialt. Dermed får både barna og hele familien en enklere og bedre hverdag.

 

Pris og sted

Fagpersoner:

kr. 1695,- pr person.


Ved flere enn 3 fra samme arbeidssted kr. 1595,- pr person

 

Sted: TFFs lokaler, Stortorvet 10, GlasMagasin bygget, inngang i Møllergaten - Oslo

Foredagsholder - Jonna Jepsen

Lær av en av Skandinavias fremste fagpersoner. Få unik kunnskap direkte fra Jonna Jepsen, som er en av Skandinavias beste fagpersoner på barns trivsel og utvikling fra et helhetsperspektiv.

Jonna Jepsen er dansk forfatter, foredragsholder, spesialrådgiver og tvillingmor.

Hun har gitt ut bøker om barn, blant andre ”Bag symptomerne og ind til barnet” – en guide til viten og muligheter, som går bakom nedsatt trivsel og bokstavdiagnose” i 2014. Hun har også startet den Danske Prematurforening, og har vært i Norge mange ganger i regi av TFF.

Påmelding

For påmelding eller flere opplysninger, ta kontakt med daglig leder Ingun Ulven Lie – tlf. 22 33 14 22 eller post@tvilling.no.

 Påmelding innen 5 april- innbetaling til kontonr. 0536.4299038.

Dere mottar kursbevis

Seminar 21 april 2017 -premature barn
*Navn arbeidssted:
*Adresse:
*Postnummer:
*Poststed:
*Navn på deltagere:
*Antall deltagere:
*Fakturaadresse:
*Telefonnummer:
*Navn kontaktperson:
*e-postadresse kontaktperson:
*Betalingsmåte:
Innbetaling til kontonr. 0536.4299038.
*Ønsker å motta nyhetsbrev:
Hvis Ja; oppgi mailadresse:
 
* angir påkrevd felt