Styrk det premature barnets trivsel og utvikling

Vil du gjerne skape en trygg hverdag og et sunt utviklingsmiljø for premature barn? På kurset blir du rustet til å støtte barnets utvikling og trivsel.

Tvillingforeldreforeningen (TFF) inviterer ansatte i barnehager, ppt, skoler, SFO, helsestasjoner, sykehus og ergo-/fysio-terapeuter til 2-dages kurs med fokus på senvirkninger hos premature barn. Vi gjør oppmerksom på at det ikke gjelder spesielt for tvillinger, men for alle for tidlig fødte barn.

Mangler du kunnskap om de utfordringene som premature barn kjemper med? Og har du et ønske og en intensjon om å skape en trygg hverdag og et sunt utviklingsmiljø for disse barna? Så er dette kurset noe for deg!

 

 Her får du:

  • Innsikt i virkningene som følger med av å være for tidlig født 
  • Redskaper til å identifisere barnas sansemotoriske tilstand 
  • Viten om utviklingsperspektivene i hjerne, nervesystem og følelsesliv
  • Kjennskap til hvordan du som fagprofesjonell skaper det rette miljø for premature barns trivsel og utvikling
  • Konkrete praksisøvelser og leker som retter opp barnas umodne og feilstimulerte sanser og motorikk
  • Presentasjon av relasjonsarbeid samt kreative prosesser for følelsesbearbeidelse
  • Veiledning i å støtte de premature barn i det sosiale samspillet
  • Konkrete forslag til oppstart i barnehage og skole

Og frem for alt: med dette kurs blir du i stand til å omsette kunnskap til praksis. 

 

Hjernens utviklingsforstyrrelser og traumer

De premature barna starter livet med mye dramatisk og traumatisk stress. Adskillelse og behandling på sykehus forstyrrer hjernens utvikling, og det danner et grunnlag for at barna senere må kjempe med kroppslig uro, konsentrasjonsvansker, hemmet impulsstyring, svekket arbeidshukommelse, lav selv-følelse og utfordringer i sosialt samspill for bare å nevne de hyppigst forekommende senvirkninger.

Men barnehjernen er i høy grad plastisk og derved mottagelig for forandringer. Og det er mulig å løse traumene og hjelpe barna til å bygge opp mot, styrke og god selvfølelse. Det krever at de rette betingelser er til stede.

En viktig faktor for hvordan det skal gå med barna, er din evne til å skape trygge rammer og styrke barnas kompetanseutvikling, både mentalt, følelsesmessig, fysisk og sosialt. Du kan enkelt og morsomt styrke barnas trivsel, utvikling og innlæringsevne i form av lek, som stimulerer sanser og motorikk og som gir mulighet til å bearbeide følelser. Du får redskaperne på dette kurset.

Pris og sted

Torsdag den 28. og fredag den 29. mars 2019, kl. 09.00 – 15.30 (inkl lunch)

 

Pris:

kr. 3000,- pr person. Inkludert lunch begge dager

Ved flere enn 3 fra samme arbeidssted kr. 2800,- pr person

 

Sted:

Kultursalen på Vannkanten. Loddefjordveien 2 

Dagens underviser - Jonna Jepsen

Ib Halling

Foto: Ib Halling

Jonna Jepsen har i tillegg til forfatterskapet sitt, gjennom arbeid i den danske prematurforeningen og som spesialkonsulent og coach opparbeidet seg mye kunnskap om for tidlig fødte barn. Hun er utdannet voksenopplærer og coach. Hun har gjennom mere end 20 år hjulpet og veiledet flere hundre prematurforeldre og undervist fagpersoner i Skandinavia, på lik linje som hun har vært spesialkonsulent på skoler og barnehager i kommuner.

Hun har som den eneste på feltet en fullstendig helhetsorientert tilgang. Hun har også fokus på å gå bak om symptomene på nedsatt trivsel og utvikling og utfra dette iverksette hjelp for årsakene. Jonna Jepsen er selv mor til premature tvillinger og har introdusert begrepet "senvirkninger av for tidlig fødsel". Dessuten har hun gått dypt i forskning om premature barn i inn- og utland og har et solid faglig grunnlag. 

 

Påmelding

For påmelding eller flere opplysninger, ta kontakt med daglig leder Ingun Ulven Lie – tlf. 22 33 14 22 eller post@tvilling.no.

Påmeldingsfrist er 8 mars (eller når kurset er fullt).

Innbetaling til kontonr. 0536.4299038.

Dere mottar kursbevis

 

Kurs 28 og 29 mars 2019 -premature barn
*Navn arbeidssted:
*Adresse:
*Postnummer:
*Poststed:
*Navn på deltagere:
*Antall deltagere:
*Fakturaadresse:
*Telefonnummer:
*Navn kontaktperson:
*e-postadresse kontaktperson:
*Betalingsmåte:
Innbetaling til kontonr. 0536.4299038.
*Ønsker å motta nyhetsbrev:
Hvis Ja; oppgi mailadresse:
 
* angir påkrevd felt

Fakturakopi sendes arbeidssted på epost, faktura sendes til fakturaadresse.