Fagseminar om tvillinger i barnehagen

Tvillingforeldre ønsker mer kunnskap om tvillinger i barnehagen. TFF vil derfor øke kunnskapsnivået og bevisstheten rundt tvillinger og hva som skiller tvillingfamilier fra andre familier. Vi inviterer derfor til seminar med fokus på TVILLINGER.

To jenter 1 år Foto: Sandra Mukasa

Tvillingforeldreforeningen inviterer til fagseminar for ansatte i barnehager fredag 21. september kl. 8.30 – 15.30

Barnehagen er en svært viktig arena for de fleste småbarnsforeldre, det første stedet vi skal overlate våre barn til andre. 

Tvillingforeldreforeningen (TFF) opplever at foreldrene for det meste er godt fornøyd med barnehagen, men når det gjelder spørsmål knyttet til tvillinger så er behovet for mer kunnskap hos de ansatte et sterkt ønske. 

TFF vil derfor øke kunnskapsnivået og bevisstheten rundt tvillinger og hva som skiller tvillingfamilier fra andre familier.  Vi inviterer derfor til seminar med fokus på TVILLINGER.

Alle ansatte i barnehager har taushetsplikt slik at man ikke kan snakke om det enkelte barnet. Men vi antar dere har noen «case» som foreleserne. Vi ønsker å gi dere så konkrete råd og tips som lar seg gjøre, derfor sett opp case på påmeldingen.

Program

Forelesere (begge jobber til daglig i PPT):

Psykolog Bente Fjeldstad og
Cand.ed Ragnhild Hartviksen-Oksholen.
 

  • 08.45- 09.00 Velkommen og informasjon om TFF - ved daglig leder Ingun Ulven Lie
  • 0900-10.00 Språkutvikling og emosjonell utvikling hos tvillinger. Hvordan styrke dem, hvordan jobbe med regulering sett opp mot perspektivene for tidlig født og tvillingrelasjon. 
  • 10.00-10.15 Pause 
  • 1015-11.15 Tvillinger og utvikling– har tvillinger større utfordringer med utvikling enn andre barn? Cirka halvparten av alle tvillinger er født for tidlig, byr det på ekstra utfordringer? 
  • 11.30-1200 Tvillinger og barnehage. Praktiske ting, bekledning, mine og dine klær, like eller ulike Forventninger til oppstart. Hva forventer foreldrene av barnehagen og hva kan barnehagens forvente av familien?
  • 12.00-13. 00 Lunsj
  • 13.00-1400 Tvillinger i barnehagen. Sammen eller hver for seg? Har det eneggete og toeggete ulike behov? Tvillinger og venner Selvstendighet, skolestart, lek og samspill med hverandre og andre barn.
  • 1400-1415 Pause
  • 1415-1500 Oppsummering av dagen. Hva er det viktig at barnehagen har med seg videre i med tvillinger, spørsmål og case.
  • 15.00- Avslutning

Pris og Sted

Per Deltager:

kr. 1395,-.

Flere enn 3 fra samme barnehage kr. 1095,- pr. pers.

Innbetaling til kontonr. 0536.4299038.

Sted: 21 september 2018 i TFFs lokaler, Stortorvet 10, GlasMagasin bygget, inngang i Møllergaten - Oslo

Påmelding

Påmelding innen 8. september.

Forbehold om tilstrekkelig påmeldt

Seminar for ansatte i barnehage
*Navn deltager:
Navn deltager:
Navn deltager:
*Navn barnehage:
*Adresse til barnehage
*Fakturaadresse:
Eventuelt rekvisisjonsnummer:
*e-post til barnehage:
*Kontaktperson for påmelding:
*E-mail kontaktperson:
*Mobilnummer til kontaktperson:
*Ønsker du å abonnere på TFFs nyhetsbrev
Nyhetsbrev til annen e-mail enn til barnehage
 
* angir påkrevd felt