Fagseminar om tvillinger i barnehagen

Tvillingforeldre ønsker mer kunnskap om tvillinger i barnehagen. TFF vil derfor øke kunnskapsnivået og bevisstheten rundt tvillinger og hva som skiller tvillingfamilier fra andre familier. Vi inviterer derfor til seminar med fokus på TVILLINGER.

To jenter 1 år Foto: Sandra Mukasa

Barnehagen er en svært viktig arena for de fleste småbarnsforeldre, det første stedet vi skal overlate våre barn til andre. 

Tvillingforeldreforeningen (TFF) opplever at foreldrene for det meste er godt fornøyd med barnehagen, men når det gjelder spørsmål knyttet til tvillinger så er behovet for mer kunnskap hos de ansatte et sterkt ønske. 

TFF vil derfor øke kunnskapsnivået og bevisstheten rundt tvillinger og hva som skiller tvillingfamilier fra andre familier.  Vi inviterer derfor til seminar med fokus på TVILLINGER.

Alle ansatte i barnehager har taushetsplikt slik at man ikke kan snakke om det enkelte barnet. Men vi antar dere har noen «case» som foreleserne. Vi ønsker å gi dere så konkrete råd og tips som lar seg gjøre, derfor sett opp case på påmeldingen.

 Tvillingforeldreforeningen inviterer til fagseminar for ansatte i barnehager fredag 22. september kl. 8.30 – 15.30

  • 08.30 – 08.45  Velkommen og informasjon om TFF - ved daglig leder Ingun Ulven Lie
  • 08.45 – 11.00  Tvillinger og utvikling– har tvillinger større utfordringer med utvikling enn andre barn? Cirka halvparten av alle tvillinger er født for tidlig, byr det på ekstra utfordringer? Med hovedfokus på aldergruppen 3 – 6 år. Foreleser psykolog og tvillingmor Bente Fjeldstad
  • 11.00 – 11.15     Pause
  • 11.15 – 12.15     Tvillinger og barnehage 0- 3 år. Identitetsutvikling, praktiske ting, bekledning - mine og dine klær, like eller ulike? Forventninger til oppstart. Hva forventer foreldrene av barnehagen og hva er Barnehagens forventning av familien?
  • 12.15 – 12.45     Lunch
  • 12.45 – 13.45     Tvillinger i barnehagen fortsetter 3 – 6 år. Sammen eller hver for seg? Er det forskjell på eneggete og toeggete? Tvillinger og venner, tvillinger og tilknytning i barnehagen.   Selvstendighet, skolestart, lek og samspill med hverandre og andre barn.

 Foreleser del 1 og 2 er ppt rådgiver, Cand.ed og tvillingmor Ragnhild Hartviksen Oksholen

  •  13.45 - 15.30  Tvillingers utvikling – mange tvillinger er født premature, påvirker dette         motorisk utvikling? Hva bør ansatte i barnehagen være oppmerksom på? Foreleser er Fysioterapeut og tvillingmor Tove Villumstad
  • 15.30  Avslutning

Pris og Sted

Per Deltager:

kr. 1395,-.

Flere enn 3 fra samme barnehage kr. 1095,- pr. pers.

 

Innbetaling til kontonr. 0536.4299038.

 

Sted: 22 september 2017 i TFFs lokaler, Stortorvet 10, GlasMagasin bygget, inngang i Møllergaten - Oslo

Påmelding

Påmelding innen 8. september.

Forbehold om tilstrekkelig påmeldt

Seminar for ansatte i barnehage
*Navn deltager:
Navn deltager:
Navn deltager:
*Navn barnehage:
*Adresse til barnehage
*Fakturaadresse:
Eventuelt rekvisisjonsnummer:
*e-post til barnehage:
*Kontaktperson for påmelding:
*E-mail kontaktperson:
*Mobilnummer til kontaktperson:
*Ønsker du å abonnere på TFFs nyhetsbrev
Nyhetsbrev til annen e-mail enn til barnehage
 
* angir påkrevd felt