Få inspirasjon til hverdagen i Tvillingfamilien - i Bergen!

Tvillingforeldreforeningen (TFF) inviterer til stor temadag den 10 februar hvor vi belyser mange sider av hverdagen med tvillinger og trillinger.

Fjell Foto: Nina Johnsen

TFF byr på 2 parallellsesjoner før lunch og 2 etter. På den måten kan man velge hva man vil delta på. I tiden mellom foredragene byr vi på lunch, utveksling av erfaringer med andre tvillingforeldre og god tid til mingling.

 

PROGRAM FØR LUNSJ:

 Utvikling av trygg identitet hos tvillinger kl. 10.00-12.00

 • Selvfølelse, selvtillit og selvbilde
 • Hvorfor er dette viktige temaer?
 • Påvirker det om tvillingene skal være sammen eller hver for seg? 

Tvillinger og søvn kl. 10.00 – 12.00

 • Gode søvnrutiner
 • Samme rom – samme seng
 • Tips og råd

 

  Lunsj Kl. 12.00-13-00 (er inkludert i prisen )

 

PROGRAM ETTER LUNSJ:

 Skolehverdagen med tvillinger kl. 13.00-15.00 

 • Hvordan tilrettelegge for skoleforberedelser i førskolealder?
 • Hvordan gripe fatt i de spesifikke utfordringene? 
 • Hvordan la den enkelte best mulig nå sitt potensiale?

Tvillinger 2- 4 år kl. 13.00 – 15.00

 • Grensesetting har vi overskudd til det? I hvilke situasjoner er det viktig med grenser og når og hvordan skal de settes? 
 • Hvordan går det i barnehagen? Går barna sammen eller hver for seg? Har de felles eller egne venner.
 • Det konkurreres på alle plan – hvilke utfordringer byr det på? Hvordan oppleves forholdet mellom tvillingene – gode venner eller rivaler?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pris og sted

Medlemmer i TFF

Pr par  kr. 1300,- inkludert lunch

Pr.person kr. 750,- inkludert lunch

 

Ikke medlem i TFF

Pr. par  kr. 2000,- inkludert lunch

Pr. person   kr. 1300,- inkludert lunch

 

Bli medlem og betal medlemspris

 

Påmeldingsfrist:  20 januar 2018.

Betales til konto 0536.4299038. Innbetaling er gyldig påmelding.

 

Sted

Lørdag 10. februar 2018 på Sandsli Videregående skole, Sandslimarka 51 på Sandsli i Bergen

 

Presentasjon av temaene

Utvikling av trygg identitet hos tvillinger 3- 18 år

kl.10.00 – 12.00

 «Selvfølelse, selvtillit og selvbilde.» Hvorfor er disse temaene viktig for deg og tvillingene dine? Påvirker dette om tvillinger skal være sammen eller hver for seg? Tar du godt nok vare på deg selv i en travel hverdag?

 Temainnleder: Ragnhild Hartviksen Oksholen, pptrådgiver, cand.ed og tvillingmor

 

Tvillinger og søvn 6 måneder til 2 ½ år

kl.10.00 – 12.00

Tvillinger og søvn er et stort og omfattende tema. Foreleser starter med en generell introduksjon både om søvn og det å ha tvillinger. Deretter snakker hun om spesifikke temaer som, prematuritet, trygt sovemiljø, dele seng eller ei, dele rom, samkjøring/rutine, temperament/utviklingssprang, når starte søvntrening, metoder, - ta vare på seg selv, ta imot hjelp.  Her blir det tid til spørsmål og utdyping av temaer som foreldrene er opptatt av. Aldersgruppe 6 måneder til 2 ½ år.

Temainnleder: May Smebye Flo, tvillingmor, sykepleier og ble så inspirert av Gentle Sleep Coach at hun selv tok utdannelsen i 2015.Hiun har siden hjulpet flere familier og en del tvillingpar til å sove bedre. Hun driver www.søvntrener.no sammen med en person til.

 

Lunsj 12.00-13.00

 

Skolehverdag med tvillinger

kl. 13.00 – 15.00

Hvordan tilrettelegger vi for nødvendige ferdigheter og skoleforberedelser i førskolealder? Og hvordan griper vi tak i spesifikke utfordringer utover i skoleløpet (1-10 klasse)? Hva er det tvillingspesifikke, og hva skal vi være oppmerksomme på. Hvordan søke hjelp ved behov, og hvordan la den enkelte best mulig kunne nå sitt potensial.

Temainnleder: Ragnhild Hartviksen Oksholen ppt rådgiver, cand.ed og tvillingmor

 

Tvillinger 2- 4 år

Kl. 13.00 – 15.00

I denne alderen skjer det mye og som tvillingforeldre har vi andre utfordringer enn de som får ett barn om gangen. Ved å høre om hvordan andre foreldre løser hverdagens trivialiteter og dele erfaringer med andre tvillingforeldre, får man ekstra styrke i en travel hverdag. Vi skal innom disse temaene: Grensesetting, hvordan går det i barnehagen? Det konkurreres på alle plan- hvilke utfordringer byr det på. Og hvordan opplever vi som foreldre hverdagens utfordringer?

Temainnleder og foreleser: Cecilie Kolaas, tvillingmor og lærerstudent

 

Påmelding

*Navn:
*Adresse:
*Postnummer:
*Poststed:
*Mobilnummer:
e-post adresse:
*Medlem i TFF
*Medlemsnummer:
Hvem deltar?

Alder på tvillingene?
Alder på trillingene
PS! Møter begge foreldre kan man velge hver sine temaer både før og etter lunsj
*Valg av tema før lunsj (skriv tittel på tema):
*Valg av tema etter lunsj (skriv tittel på tema):
*Betaling innen 20 januar 2018. Betales til konto 0536.4299038. Innbetaling er gyldig påmelding.
For spørsmål ta kontakt med Ingun på tlf.22331422 eller post@tvilling.no
 
* angir påkrevd felt