Ny inspirasjon til hverdagen i Tvilling- og trillingfamilien - i Bergen!

Tvillingforeldreforeningen (TFF) inviterer til stor temadag hvor vi belyser mange sider av hverdagen med tvillinger og trillinger. TFF byr på 5 timers tema om premature barn og 1 tema før og 1 etter lunch om tvillinger. Man kan velge hva man vil delta på og foreldrene kan også dele seg om ønskelig. I tiden mellom foredragene byr vi på lunch, utveksling av erfaringer med andre tvillingforeldre og god tid til mingling.

PROGRAM FØR LUNSJ:

 

Sosialt akseptert av min tvilling kl. 10.00 – 12.00

 • Konkurranse i hverdagen
 •  Sammenlignet av omgivelsene
 • Mine venner, dine venner, våre venner

 

Det spesielle prematureforeldreskapet kl. 09.00 – 15.00

 • Hva er er typisk ved et prematurforeldreskap?
 • Alle følelsene før, under og etter fødselen.
 • Hvordan påvirkes følgene av for tidlig fødsel familielivet?
 • Hvordan takler du foreldreskapet i barnets forskjellige aldersperioder? Hvordan kan du hjelpe barnets senfølger? 
 • Hvordan samarbeider du best med fagfolk? 

 

Lunsj  kl. 12.00-13-00

 

 

 PROGRAM ETTER LUNSJ:

Konsentrasjonsvansker eller bare tvillinger kl. 13.00 – 15.00 

 •  Hvordan tilrettelegge for skoleforberedelser i førskolealder? 
 • Hvordan gripe fatt i de spesifikke utfordringene? 
 • Hvordan la den enkelte best mulig nå sitt potensiale?

Pris og sted

Medlemmer i TFF

Pr par  kr. 1300,- inkludert lunch

Pr.person kr. 750,- inkludert lunch

 

Ikke medlem i TFF

Pr. par  kr. 2000,- inkludert lunch

Pr. person   kr. 1300,- inkludert lunch

 

Bli medlem og betal medlemspris

 

Påmeldingsfrist:  8 mars

Betales til konto 0536.4299038. Innbetaling er gyldig påmelding.

 

Sted

Lørdag 30. mars 2019 på Kultursalen på Vannkanten, Loddefjordveien 2 i Bergen

 

Påmelding

Påmeldingsfrist er 8 mars

*Navn:
*Adresse:
*Postnummer:
*Poststed:
*Mobilnummer:
e-post adresse:
*Medlem i TFF
*Medlemsnummer:
Hvem deltar?

Alder på tvillingene?
Alder på trillingene
PS! Møter begge foreldre/ledsagere kan man velge hver sine temaer både før og etter lunsj
*Valg av tema før lunsj (skriv tittel på tema):
*Valg av tema etter lunsj (skriv tittel på tema)
*Betales til konto 0536.4299038. Innbetaling er gyldig påmelding.
For spørsmål ta kontakt med Ingun på tlf.22331422 eller post@tvilling.no
 
* angir påkrevd felt