Helsesøsterseminar 2018

Tvillingforeldre ønsker mer kunnskap om tvillinger på helsestasjon

Helsestasjonen er viktig alle småbarnsforeldre, og for mange foreldre er helsesøster den viktigste fagpersonen for store og små hverdagsutfordringer. Tvillingforeldreforeningen (TFF) har tidligere gjennomført en stor undersøkelse blant våre ca 2500 medlemmer, og resultatet viser at mange er meget godt fornøyd med sin helsestasjon men savner mer kunnskap om tvillinger blant helsesøstrene. Tvillingforeldreforeningen ønsker å øke kunnskapsnivået og bevisstheten rundt tvillingfamilien og hva som skiller tvillingfamilier fra andre familier. Vi inviterer derfor til seminar med fokus på TVILLINGER.

Agenda

09.00 – 09.30 - Velkommen og informasjon om TFF - ved daglig leder Ingun Ulven Lie

09.30 – 10.30 - Emosjonelle reaksjoner og tilpasningsreaksjoner i barseltiden hos foreldre. Foreleser Bente Fjeldstad, psykolog og tvillingmor med lang erfaring i fødselspsykologi

10.30 – 11.30 - Tvillinger og identitet, sammen eller hver for seg i skole og barnehage. Foreleser Ragnhild Hartviksen Oksholen, PPT rådgiver, can.ed og tvillingmor

11.30 – 12.15 - Lunch

12.15 – 13.15 - Tvillinger og utvikling med vekt på språkutvikling og emosjonell utvikling. Foreleser Bente Fjeldstad, psykolog og tvillingmor med lang erfaring i fødselspsykologi.

13.15- 13.30 - Pause

13.30 – 14.45 - Hvordan tipse tvillingforeldre om å ta vare på seg selv i hverdagen. Konkrete tips i forhold til tvillingperspektiver på amming, søvn, påkledning (like eller ulike klær)mm. Foreleser Ragnhild Hartviksen Oksholen, PPT rådgiver, can.ed og tvillingmor

14.45 – 15.00 - Avslutning og oppsummering

Pris og sted

Tid: Mandag 24 september  kl 9 til 15

Sted: TFFs lokaler - Glasmagasinbygget, stortorvet 10, inngang Møllergaten

Pris: pr deltager 1350,-

For spørsmål kontakt daglig leder Ingun Ulven Lie, Tvillingforeldreforeningen, Stortorvet 10, 0155 Oslo. Tlf. 22.33 14 22, Epost: post@tvilling.no

 

To bukser på snor

Påmelding

Påmeldingsfrist 10 september

Seminar 24 september 2018 -helsesøsterseminar
*Navn på deltagere:
*Antall deltagere:
*Navn på helsestasjon:
*Adresse:
*Postnummer:
*Poststed:
*Fakturaadresse:
*Telefonnummer:
*Navn kontaktperson:
*e-postadresse kontaktperson:
Eventuelt rekvisisjonsnummer
*Ønsker å motta nyhetsbrev:
Hvis Ja; oppgi mailadresse:
 
* angir påkrevd felt