Venter dere tvillinger?

Har dere nettopp vært på ultralyd og fått konstatert tvillinger – da har dere mange ubesvarte spørsmål. TFF arrangerer temakveld for dere som venter tvillinger torsdag 6 september 2018 kl.19.00 i Kolstad Barnehage, Saupstadringen 14, 7078 Saupstad.

Foto: iStock

Når man venter tvillinger reagerer de aller fleste med stor glede og forventning. Men også tanker om mye arbeid, amming, søvn, økonomi, utstyr og tid til barna skaper en viss bekymring hos mange. Den medisinske oppfølgingen får man godt dekket hos jordmor/lege og på sykehuset, men hva med alt det praktiske?

 • Hvordan blir det nye familielivet og hvordan vil dagliglivet fungere?
 • Hvordan ta vare på og finne tid til søsken og til hverandre?

Tvillingforeldreforeningen (TFF) arrangerer temakveld for vordende tvillingforeldre. Tvillingmor Line Svanem (førskolelærer)  innleder denne kvelden. Vi oppfordrer begge foreldre til å delta hvis mulig. Her er noen av temaene vi berører:

 • foreldrepengeperioden (permisjon)/skjema til NAV
 • sykemelding/ ta det med ro
 • pappapermisjon og hvordan fordele permisjonen mellom seg
 • Permisjon fra arbeidsgiver for far/partner
 • Har man rett på hjelp
 • Informasjon, litteratur
 • På sykehuset og senere hjem
 • Kort info om TFF
 • Annet

Pris

pr person som medlem i Tvillingforeldreforeningen kr. 275,-/par 550,-.

Pr person som ikke medlem kr. 500,-/ par 1000,-.  

Enkel servering.

Påmelding

Påmeldingsfrist: 20 august 2018

Påmelding Saupstad 6/9-18
*Navn forelder 1:
Navn forelder 2:
*Adresse:
*Postnummer:
*Poststed:
*Mobilnummer:
*E-mailadresse:
*Termindato (ddmmyyyy):
Medlemsnummer
*Hvem deltar?
*Ønsker du å motta nyhetsbrev i mail?
Betaling til konto 0536.4299038 innen påmeldingsfristen
 
* angir påkrevd felt