Premature barn

-slik blir de glade og velfungerende

Foto: Bonnie Falck

 

Lørdag 22. april 2017. Kl. 09.00 – 15.30

Sted: Tvillingforeldreforeningens lokaler, Stortorvet 10, GlasMagasin bygget, inngang i Møllergaten.

Det er stor forståelse for at tvillinger, trillinger og enkeltfødte barn kan stille både foreldre og støtteapparatet overfor store utfordringer. Når barn i tillegg er født for tidlig må alle ressurser tas i bruk.

Barn som er født for tidlig eller har hatt andre vanskelige komplikasjoner forbundet med fødsel har større risiko for å få vanskeligheter med sanseintegrasjon, motorikk, språk, konsentrasjon, hukommelse og impulsstyring. Det kan medføre store utfordringer på områder som utvikling, trivsel, selvverd, selvtillit, sosialt samspill og innlæring. Noen barn får diagnoser, andre gjør ikke.

Når vi titter bak symptomene finner vi logiske forklaringer på årsakene til barnas vanskeligheter og nedsatte trivsel. Via konkrete eksempler og metoder fokuserer vi på hvordan vi kan forebygge og hjelpe. Målet er at barna får et høyere funksjonsnivå og trives bedre både fysisk, mentalt, følelsesmessig og sosialt. Dermed får både barna og hele familien en enklere og bedre hverdag.

Hva får du med deg?  

  • Hvordan og hvorfor er premature barns adferd annerledes?
  • Vi kikker bak om symptomene
  • Hvilke senvirkninger kan oppstå?
  • Få uvurderlige tips til å håndtere senvirkningene
  • Slik kan du forebygge og hjelpe – målet er at barna får et høyere funksjonsnivå og trives bedre både fysisk, mentalt, følelsesmessig og sosialt. Dermed får både barna og hele familien en enklere og bedre hverdag.

 

Pris

For medlemmer i TFF / Prematureforeningen:

  • Foreldrepar kr. 1400,-
  • En forelder kr. 850,-

 

For ikke medlemmer:

  • Forelderpar kr. 2000,-
  • En forelder kr. 1150,-

 

 

Foredragsholder

Jonna Jepsen er dansk forfatter, foredragsholder og tvillingmor.

 Hun har gitt ut bøker om premature barn, blant andre "For tidligt fødte børn – usynlige senfølger" i 2004. Den er oversatt og gitt ut i alle engelskspråklige land og høster lovord i fagmiljøene. Jonna har også startet den Danske Prematurforening, og er stifter av Danmarks første senter for familier med premature barn, Rafael Centeret. Hun har vært i Norge mange ganger i regi av TFF.

 

Påmelding

 

For påmelding eller flere opplysninger, ta kontakt med daglig leder Ingun Ulven Lie – tlf. 22 33 14 22 eller post@tvilling.no.

 Påmelding innen 5 april- innbetaling til kontonr. 0536.4299038.

Temadag lørdag 22 april - premature barn
*Navn:
*Adresse:
*Postnummer:
*Poststed:
*Mobilnummer:
e-post adresse:
*Medlem i TFF
*Medlemsnummer:
Hvem deltar?

Alder på tvillingene?
Alder på trillingene
*Betalingsfrist - innen 5 april:
For spørsmål ta kontakt med Ingun på tlf.22331422 eller post@tvilling.no
 
* angir påkrevd felt