Få inspirasjon til hverdagen i familien

Tvillingforeldreforeningen (TFF) inviterer flerlingforeldre til stor temadag hvor vi belyser mange sider av hverdagen med tvillinger og trillinger. Vi kan by på to parallelle sesjoner før og etter lunsj. Før lunsj er temaene ”tvillinger 2-4 år”, og ”trillinger 0-7 år”. Etter lunsj er temaene ”Tvillinger og skolestart” og ”du og jeg og de to – fokus på foreldreforholdet”. Heldagsseminaret tar for seg prematuritet ved Jonna Jepsen. I tiden mellom foredragene byr vi på lunsj, utveksling av erfaringer med andre tvillingforeldre, salg av litteratur og god tid til mingling.

Kristin Solhøi Evenstad

Presentasjon av temaene

Utskriftsversjon

Premature Barn - Slik blir de glade og velfungerende.

Lørdag 15. oktober, kl. 09.00 – 15.00

Det er stor forståelse for at tvillinger, trillinger og enkeltfødte barn kan stille både foreldre og støtteapparatet overfor store utfordringer. Når barn i tillegg er født for tidlig må alle ressurser tas i bruk.

 

Barn som er født for tidlig eller har hatt andre vanskelige komplikasjoner forbundet med fødsel har større risiko for å få vanskeligheter med sanseintegrasjon, motorikk, språk, konsentrasjon, hukommelse og impulsstyring. Det kan medføre store utfordringer på områder som utvikling, trivsel, selvverd, selvtillit, sosialt samspill og innlæring. Noen barn får diagnoser, andre gjør ikke. Når vi titter bak symptomene finner vi logiske forklaringer på årsakene til barnas vanskeligheter og nedsatte trivsel. Via konkrete eksempler og metoder fokuserer vi på hvordan vi kan forebygge og hjelpe. Målet er at barna får et høyere funksjonsnivå og trives bedre både fysisk, mentalt, følelsesmessig og sosialt. Dermed får både barna og hele familien en enklere og bedre hverdag.

Jonna Jepsen er dansk forfatter, foredragsholder og tvillingmor. Hun har gitt ut bøker om premature barn, blant andre "For tidligt fødte børn – usynlige senfølger" i 2004. Den er oversatt og gitt ut i alle engelskspråklige land og høster lovord i fagmiljøene. Jonna har også startet den Danske Prematurforening, og er stifter av Danmarks første senter for familier med premature barn, Rafael Centeret. Hun har vært i Norge mange ganger i regi av TFF.

 

Ikke la sjansen gå fra dere – Jonna Jepsen er en av Skandinavias beste fagpersoner på de usynlige senvirkninger hos for tidlig fødte barn.

 

Trillinger 0-7 år

Lørdag 15. oktober kl.10.00 – 12.00

 

De er en gave, men også en håndfull. Livet som trillingforeldre er sjelden kjedelig. Utfordringer står i kø, fra alt som dreier seg om mat, søvn og stell til hvordan i all verden man skal holde styr på dem etter hvert som de blir større og mer mobile. Og er det egentlig like lett å oppdra trillinger som barn født én og én?  Hvor individuelt klarer vi å behandle barna våre? Hvordan blir møtet med barnehage og skole? Ann Cecilie Mørk, trillingmamma og barnesykepleier, snakker om de små og store utfordringene man møter som trillingforeldre og kommer med tips til hvordan noen av dem kan møtes.

 

Tvillinger 2- 4 år

Lørdag 15. oktober kl. 10.00 – 12.00

Allerede fra tvillingene er ganske små kan man se hvem som tar styringen i tvillingforholdet, og det kan virke voldsomt på oss utenforstående hvordan de dominerer både hverandre og resten av familien. Ofte ligger den ene stadig noen skritt foran, er den som først krabber, går og prater, eller alltid vinner kampen om den beste leken. Hos de fleste tvillingpar er det ulikheter i utvikling og sosiale ferdigheter.  Hvordan kan vi best møte disse utfordringene? Ragnhild Hartviksen Oksholen, PPT-rådgiver,førskolelærer og tvillingmor, innleder når vi tar for oss aldersgruppen 2-5 år.

 

Tvillinger og skolestart

Lørdag 15. oktober kl.13.00 – 15.00

Bør barna gå i samme klasse/gruppe eller hver for seg? Hva om de deles og den ene kommer i klasse/gruppe med alle vennene og den andre kommer med ukjente? Hvordan samarbeide med skolen for å gjøre det best mulig for barna? Hvilke rettigheter og plikter har vi som foreldre? Hvis tvillingene er eneggede, vil barn og voksne på skolen se forskjell på barna våre?  Hva kan vi forvente av omgivelsene og hvordan kan vi hjelpe andre med å behandle tvillingene individuelt? I dette temaet vil Tone Larsen Rekdal, lærer og tvillingmor, fokusere på styrke og svakhet ved tvillingforholdet i skolesituasjonen, og fordeler og ulemper ved å gå sammen eller hver for seg.

 

Du og jeg og de to - kun for par!

Lørdag 15. oktober kl. 13.00 – 15.00

Mange opplever at det å få barn gir utfordringer for parforholdet. Får man tvillinger kan denne opplevelsen bli desto sterkere. Vi ønsker å gi barna våre det beste, men sliter kanskje i parforholdet. Her vil vi sette fokus på dere som par.

- Vi tror nemlig at den beste gaven man kan gi til et barn, er lykkelige foreldre!

Tvillingforeldre og parpedagoger Anita og Lars Rolen leder oss innom emner som de gode minnene, utfordringer, gleder, sex og kommunikasjon. Det legges ikke opp til deling i plenum, men paret vil bli gitt tid til å samtale om ulike temaer.

 

 

 

 

 

 

Pris

Medlem TFF:

Pr par kr.1300,-

Pr. person kr.750,-

 

Ikke medlem:

Pr. par          kr.2000,-

Pr. person     kr.1300,-

 

Lunsj er inkludert i prisen. Gi oss beskjed om du har spesielle behov i forhold til mat.

 

Påmelding- og betalingsfrist: 1. oktober til konto 0536.4299038.

For spørsmål ta kontakt med Ingun på tlf 22331422 eller post@tvilling.no

 

Bli medlem og betal medlemspris

 

Påmelding

*Navn:
*Adresse:
*Postnummer:
*Poststed:
*Mobilnummer:
e-post adresse:
*Medlem i TFF
*Medlemsnummer:
Hvem deltar?

Alder på tvillingene?
Alder på trillingene
PS! Møter begge foreldre kan man velge to temaer både før og etter lunsj
*Valg av tema før lunsj (skriv tittel på tema):
*Valg av tema etter lunsj (skriv tittel på tema):
*Betalingsfrist - innen 1 oktober:
For spørsmål ta kontakt med Ingun på tlf.22331422 eller post@tvilling.no
 
* angir påkrevd felt