Barnehagestart

Vi inviterer til temakveld i Trondheim om barnehagestart – med 15 - 20 min innledning om temaet og deretter samtale/diskusjon blant foreldrene. Fagpersonene deltar hele kvelden.

To i snekkerbukse som betrakter noe sammen Foto: Hege Kjønstad

Den første store hendelsen utenfor hjemmet er barnehagestart og ofte rundt 1 års alder. Det mest dyrebare vi har skal tas hånd om av «fremmede» og mange vanskelig valg skal diskuteres. Men vi vet at for de aller fleste oppleves starten i barnehagen som positivt med mange barn, nye voksne i nye opplevelser. For tvillingforeldre er kanskje det største valget om barna skal gå i samme avdeling/gruppe eller hver for seg? Hva om de deles og den ene kommer i en annen avdeling/gruppe eller til og med kan de bli plassert i 2 forskjellige barnehager? Hvordan samarbeider hjem/ barnehage for å gjøre hverdagen best mulig for barna? Hvilke rettigheter og plikter har vi som foreldre? Hvis tvillingene er eneggede, vil barn og voksne i barnehagen se forskjell på barna?  Hva kan vi forvente av omgivelsene og hvordan kan vi hjelpe andre med å behandle tvillingene individuelt? Styrke og svakhet ved tvillingforholdet i barnehagen, og fordeler og ulemper ved å gå sammen eller hver for seg.

Vi inviterer til temakveld om barnehagestart – med 15 - 20 min innledning om temaet og deretter samtale/diskusjon blant foreldrene. Fagpersonene deltar hele kvelden.

Temainnleder:
Førskolelærer og tvillingmor Line Svanem sammen med lærer og tvillingmor Eva Sofie Dahlø

 

Tid, sted og pris

Sted: Kolstad Barnehage, Saupstadringen 14, 7078 Saupstad i Trondheim

Dato: Torsdag 8 november kl.19.30 – 22.00.

Pris: pr person (medlem) kr. 200,-/par 350,-. Ikke medlem kr. 400,-/par kr. 750,-

Enkel servering.

 

Påmelding:

Frist for påmelding 20. oktober. Vi tar forbehold om tilstrekkelig påmelding.

*Navn på begge foreldre om de deltar:
*Adresse:
*Postnummer:
*Poststed:
*Mobilnummer:
*E-post:
Medlemsnummer:
Ønsker du å motta nyhetsmail fra TFF?
Betales til konto 0536.4299038
 
* angir påkrevd felt