Kurs for ansatte i barnehage

Flerlingeforeldre ønsker generelt at barnehagene har bedre kunnskap om flerlinger.

To i snekkerbukse som betrakter noe sammen Foto: Hege Kjønstad

Barnehagen er en svært viktig arena for de fleste småbarnsforeldre, det første stedet vi skal overlate våre barn til andre. 

Tvillingforeldreforeningen (TFF) opplever at foreldrene for det meste er godt fornøyd med barnehagen, men når det gjelder spørsmål knyttet til tvillinger/flerlinger så er behovet for mer kunnskap hos de ansatte et sterkt ønske. 

TFF vil derfor øke kunnskapsnivået og bevisstheten rundt tvillinger og hva som skiller tvillingfamilier fra andre familier. Vi inviterer derfor til seminar med fokus på TVILLINGER/FLERLINGER.

Fordi vi så langt det er mulig ønsker å bistå med konkrete råd og tips, vil det bli anledning til å sende inn anonyme «case» på forhånd hvis dere har behov for dette. Dette da ansatte i barnehager grunnet taushetsplikt ikke har anledning til å snakke om de enkelte barna.

Forelesere og tvillingmødre; psykolog Bente Fjeldstad og cand.ed Ragnhild Hartviksen. Begge med lang fartstid fra PPT.

09.30- 09.40 Velkommen og informasjon om TFF - ved daglig leder

09.40-10.15 Tvillinger og barnehage, del 1. Praktiske ting, bekledning, like eller ulike klær,

Forventninger til oppstart. Hva forventer foreldrene av barnehagen og hva kan barnehagen forvente av familien?

10.15-10.30 Pause 

10.30-11.30 Tvillinger i barnehagen, del 2. Sammen eller hver for seg? Har eneggete og toeggede ulike behov? Selvstendighet, skolestart, lek og samspill med hverandre og andre barn.

11.30-12.30 Lunsj

12.30-13.30 Språk- og emosjonell utvikling hos flerlinger. Fokus på regulering.

13.30-13.45 Pause

13.45-1445 Tvillinger og utvikling– har tvillinger større utfordringer med utvikling enn andre barn? Cirka halvparten av alle tvillinger er født for tidlig, byr det på ekstra utfordringer? 

1445-1530 Oppsummering av dagen. Hva er det viktig at barnehagen har med seg videre i arbeidet med tvillinger, spørsmål og eventuelle case.

 

 

 

Tid, sted og pris

Sted: TFFs lokaler

Dato: Torsdag 17 oktober kl.9.30 – 15.30.

Pris: pr deltager kr. 1395,-. Flere enn 3 fra samme barnehage kr. 1095,- pr. pers.

Lunsj inklusive.

 

Barnehagen vl få tilsendt faktura.

 

 

Påmelding:

Frist for påmelding 4. oktober (feltet medlemsnummer skal ikke fylles ut, men fyll inn navn på alle deltagere dere vil melde på).

*Navn på deltagerer:
*Adresse:
*Postnummer:
*Poststed:
*Mobilnummer:
*E-post:
Medlemsnummer:
Betales til konto 0536.4299038
 
* angir påkrevd felt