Dagskurs for gravide - Bergen

Legg til i kalender

Dagskurs i Bergen 7 desember. Med påfølgende barselstreff etter fødsel. Påmeldingsfrist 01.12.19 

  • Bergen. Kvinneklinikken (Haukeland Sykehus) 2 etg
  • Ragnhild Male Hartviksen
  • TFF

Pris (for begge foresatte): Medlem 1595,- // - ikke medlem 2200,-

Dagskurs

Dagkurset er fra 11:00 til 17:00. 

Økt 1 –kursleder- jordmor

Fokus på forberedelser til fødsel, kontakte sykehuset, på fødestua, fødsel, keisersnitt, smertelindring, trygghet, det uforutsette, partnernerens rolle under forløsning og amming.

Lunsj- inklusive

Økt 2- kursleder – tvillingforelder valgt og knyttet til Tvillingforeldreforeningen

Vi har fokus på hvordan forberede seg på å bli tvillingfamilie, rettigheter, fordeling av permisjon mellom foreldre, litt om utstyr, kort om tiden på sykehuset, hjemkomst, rutiner og om hverdagen med de små. Tips og råd.

Etter fødsel:

Barseltreff: Når alle på kurset har født inviteres dere til barseltreff med babyene. Presentasjon av de små, vi snakker om opplevelsen av fødsel og nyfødt intensiv/barseloppholdet. Ellers litt om temaer gruppen er opptatt av.

Kvelden varer i 2 timer

Påmelding

Spørreskjema til vordene foreldre (følg link) - Frivillig

 

Påmelding tvillingforberedende kurs
*Mors navn:
Ledsagers navn:
*Adresse:
*Postnummer:
*Poststed:
Telefon privat:
*Mobil mor:
Mobil far:
*Kursdato oppstartsdato (ddmmyyyy):
*Termin dato (ddmmyyyy):
*Ønsket kurssted:


*Medlem i TFF?
*E-mail mor:
E-mail ledsager
 
* angir påkrevd felt