Kurs for gravide - Bergen

Legg til i kalender

Starter 19 mars. Kurskveld 2 er den 26 mars før fødsel.

  • Bergen. Kvinneklinikken (Haukeland Sykehus) 2 etg
  • Ingun Ulven Lie
  • TFF

Pris: Medlem 1595,- // - ikke medlem 1895,-

 

2 kvelder før og 2 kvelder etter

Etter fødsel samles dere igjen for de de to  siste kurskvelder. Kurskveld 1 og 2  er fra 18:30 til 21:00.

Tidspunkt og varighet på kurskvelder etter fødelsen avtales på kurset

Før fødsel:

Kveld 1 – kursleder – tvillingforelder valgt og knyttet til Tvillingforeldreforeningen

Vi har fokus på hvordan forberede seg på å bli tvillingfamilie, rettigheter, fordeling av permisjon mellom foreldrene, litt om utstyr, kort om tiden på sykehuset, hjemkomst, rutiner og om hverdagen med de små. Tips og råd.

Kvelden varer i 2 ½ time

Kveld 2 – kursleder – jordmor

Fokus på forberedelser til fødsel, kontakte sykehuset, på fødestua, fødsel, keisersnitt, smertelindring, trygghet, det uforutsette og partners rolle under forløsningen, amming

Etter fødsel:

Barseltreff: Når alle på kurset har født inviteres dere til barseltreff med babyene. Presentasjon av de små, vi snakker om opplevelsen av fødsel og nyfødt intensiv/barseloppholdet. Ellers litt om temaer gruppen er opptatt av.

Kvelden varer i 2 timer

Kveld 4 – kursleder – tvillingforelder valgt og knyttet til Tvillingforeldreforeningen.

Denne kvelden får dere innkalling til når barna er fra 3 – 9 måneder, og kvelden er uten barn. Her har vi fokus på livet med tvillinger, mat og søvn, rutiner, motorikk, språk tenner, oppmerksomhet og mye mer.

Kvelden varer i 2 ½ time

Påmelding

Spørreskjema til vordene foreldre (følg link) - Frivillig

 

Påmelding tvillingforberedende kurs
*Mors navn:
Ledsagers navn:
*Adresse:
*Postnummer:
*Poststed:
Telefon privat:
*Mobil mor:
Mobil far:
*Kursdato oppstartsdato (ddmmyyyy):
*Termin dato (ddmmyyyy):
*Ønsket kurssted:


*Medlem i TFF?
*E-mail mor:
E-mail ledsager
 
* angir påkrevd felt