En uke med fokus på tvillinger i november

En uke med fokus på tvillinger i november

Publisert av Trude Karlsen Molvik den 01.11.23.

 

Vi synes det er viktig å bruke litt tid på bevisstgjøring, utfordringene familier med tvillinger eller flerlinger opplever er ofte skjult for omverdnen. Større bevissthet om disse utfordringene  kan bety at familier kan få mer hjelp, støtte og forståelse, eller i det minste snillere ord når de er ute i samfunnet og prøver å håndtere tvillingene/flerlingene.

Hvorfor er hjelp og støtte så viktig?

Foreldre til tvillinger og flerlinger opplever ofte å stå overfor økte psykiske og fysiske helserisikoer som inkluderer høyrisikosvangerskap, for tidlig fødsel, høyere medisinske behov, pre- og postnatal depresjon, sosial isolasjon, økonomiske vanskeligheter, skoleproblemer, identitetsproblemer og belastninger på familieforhold.


Å få nok søvn er ofte en utfordring og logistikken med mating, stell og påkledning av tvillinger og flerlinger er utfordrende. Dette kan bety at babyene opplever mindre en-til-en kontakt  og blir snakket mindre til av foreldrene, som må dele sin oppmerksomhet på to eller tre med like behov. Som et resultat er det høyere forekomst av foreldres skyldfølelse, fortvilelse og fødselsdepresjon for både mødre og fedre. I tillegg er forekomsten av skilsmisse og samlivsbrudd mye høyere.


Derfor er det avgjørende at tvillinger, flerlinger og deres familier støttes på alle stadier av reisen deres, fra unnfangelse til voksen alder. Vi må sørge for at vi tenker på hvordan vi kan støtte hele familien, ikke bare mødre/fødende foreldre, men også pappaer/partnere, søsken og hele familien. Det er også viktig at vi støtter støttespillerne (f.eks. medisinske fagpersoner, ansatte i førstelinjetjenesten og lærere) gjennom utdanning, opplæring og ressurser for å hjelpe dem med å støtte og hjelpe familier med tvillinger og flerlinger.

Tema for årets IMBAW

Temaet for  IMBAW 2023 er hjelp og støtte til tvillinger, flerlinger og deres familier gjennom livet, med tagline "Det kreves en landsby".

Hver dag vil vi ha fokus på et bestemt område:
● Behovet for støtte og kunnskap i et tvilling- eller flerlingsvangerskap
● Hvordan håndtere fødsel, og evnt. opphold på nyfødtintensiv på sykehuset
● Sjonglering av nyfødte tvillinger eller flerlinger og hvordan hjelpe familien
● Håndtering av småbarnsutfordringer – ganger 2, 3 eller mer!
● Å møte utdanningsbehovene til tvillinger og flerlinger
● Støtte tenåringer når de møter puberteten og må  navigere i livet atskilt fra deres
tvilling eller flerlinger
● Voksne tvillinger og flerlinger trenger også støtte – relasjoner og mestring av tap

På vår nettside kan du også lese om IMBAW 2022, og i våre sosiale medier kan du se innlegg fra tidligere IMBAW.

Om ICOMBO

International Council of Multiple Birth Organisations (ICOMBO) er en frivillig organisasjon som kjemper for rettighetene til tvillinger og flerlinger. ICOMBO ble dannet på ISTS-kongressen i 1980, holdt i Jerusalem (Israel). Vi brenner for å sikre at de unike behovene til tvillinger og flerlinger blir møtt som spedbarn, barn, voksne og og at deres familier blir forstått og møtt med kunnskap og hjelp.

Tvillingforeningen er medlem av ICOMBO.