Den Internasjonale Tvillinguka

I november hvert annet år arrangeres det en internasjonal tvillinguke, der målet er å sette fokus på alt fra ekstra utfordringer tvillingfamilier kan oppleve til tvillingforskning. November 2018 arrangeres det ulike aktiviteter her i landet. Følg med!

Foto: Ada Felix Studiolykke

Siden 2010 har ICOMBO, paraplyorganisasjonen for tvillingforeldreforeninger verden rundt, arrangert "International Multiple Births Awareness Week", som Tvillingforeldreforeningen (TFF) fritt har valgt å oversette til "Den Internasjonale Tvillinguka".

Uka  skal å bidra til å gi både fagpersoner og andre mer kunnskap om tvillinger, ved å fokusere på tvillinger og forskning, samt livet med flerlinger.

Hvert land velger selv hvordan de vil markere uka og hvilke temaer de vil legge vekt på. Den Internasjonale Tvillinguka markeres vanligvis den første uka i november, noe som i år vil si 04.–11. november.

Dette skjer i Tvillinguka:

• Vi vil publisere relevante forskningsartikler om tvillinger på nett og Facebook.

• Vi vil publisere en artikkel på nett beregnet på Tvillingnytt nr. 4 allerede i forkant av utgivelsen av bladet.

Torsdag 8. november arrangerer vi temakveld i Oslo: "Å være søsken til tvillinger". Innleder er Ragnhild Hartviksen-Oksholen.

Torsdag 8. november arrangerer vi temakveld i Oslo om trillinger. Innleder er Anne Winsnes Rødland.

• Torsdag 8. november arrangeres det temakveld i Trondheim: Samtalekveld om tvillinger og barnehagestart. Innledere er Line Svanem og Eva Sofie Dahlø.

• Annen relevant fokus på tvillinger vil også følges opp.

 

NB: Vi anbefaler alle å følge med på våre nettsider, tvilling.no, og på vår facebookside for mer informasjon – og for oppdateringer av programmet etter hvert som det blir klart. Sjekk også nettstedet icombo.org, for oppdatering av hva som skjer utenfor Norge.