Våre medlemsfordeler

Foruten å støtte TFFs viktige arbeid for flerlingfamiliene får du en rekke medlemsfordeler. Medlemskontingenten sparer du inn på et blunk!

Som medlem støtter du vårt viktige arbeid for flerlingfamilier:

  • Vi arbeider politisk med saker som berører flerlingfamilier (f.eks. permisjonsrettigheter og hjelp til trillingfamilier og enslige foreldre).

  • Vi hjelper vordende foreldre ved å tilby tvillingforberedende kurs, tvillinglitteratur og informasjonmateriell.

  • Vi tilbyr støttebrev til far/medmor for utvidet omsorgspermisjon i forbindelse med fødsel.
  • Vi er en faglig og sosial møteplass. Kommende arrangementer.

  • Vi oppdaterer fagpersoner innen helse, skole og barnehager om tvillinger/trillinger. Dette arbeidet gjør vi bl.a. ved å avholde fagseminar, delta på faglige kongresser og tilby relevant litteratur.

  • Vi bistår medlemmer ved å tilby fagpanel og psykolog som kan gi svar på spørsmål fra medlemmene.

 

Som medlem får du tilgang til gunstige medlemsfordeler:

 

 Medlemskontigent er 530 kroner pr kalenderår