Søvn

Det kan ta tid å innarbeide et godt søvnmønster hos tvillingene. Det er også stor forskjell på hvor mye søvn barn trenger, og det kan være helt vanlig at den ene av tvillingene sover mer enn den andre, uten at det bør gi grunn til bekymring.

To som sover, nyfødt Foto: Alekander Sirnes

Gode søvnrutiner er uvurderlig og gir det beste utgangspunktet for både barna og foreldrene. Det kan ta tid å innarbeide et godt søvnmønster hos tvillingene. Det er også stor forskjell på hvor mye søvn barn trenger, og det kan være helt vanlig at den ene av tvillingene sover mer enn den andre, uten at det bør gi grunn til bekymring.

 

Nyfødte skiller ikke mellom dag og natt, og dermed må vi som foreldre hjelpe barna til å forstå forskjellen. F.eks kan søvn på dagtid være i stuen, vognen eller annet egnet sted, ikke nødvendigvis skjermet for lys og lyd. Om natten derimot, kan barna med fordel legges på et stille og mørkt soverom, og nattmåltidene foregår i mørket, på soverommet. Slik blir det en tydelig forskjell på dag og natt. Selv om det er vanskelig kan man starte med å øve inn søvnrutiner allerede når man kommer hjem fra sykehuset.

 

Mange lurer på om tvillingene bør dele seng eller ha hver sin. Barna har vært tett på hverandre så lenge de har eksistert, og føler ofte trygghet og sover bedre når de ligger tett nok til å kunne høre/føle hverandre. Noen tvillinger sover like godt uansett hvor mye og høyt den andre gråter, andre våkner av den minste lyd. Søvnbehovet, søvnrytmen, uro og gråt kan variere mye mellom barna, og noen tvillinger vil forstyrre hverandres søvn. Derfor kan det være praktisk å ha to senger tilgjengelig, og se hvordan det går. Fysisk sett går det ofte fint at barna ligger på tvers ved siden av hverandre i sengen i starten, og anføttes etter hvert. For å senke risikoen for krybbedød er det avgjørende at tvillingene til enhver tid har plass til å ligge på ryggen (ryggleie senker risikoen for krybbedød betraktelig) og ikke blir for varme.

 

Nyfødte trenger mat også om natten, men etter hvert øker gjerne intervallet mellom måltidene. Premature barn, barn med lav vekt eller dårlig vektoppgang kan man måtte vekke for å gi mat, f.eks hver tredje time døgnet igjennom. Dette er selvfølgelig en svært slitsom tid. I slike tilfeller er det viktig å forhøre seg med lege/helsestasjon før man forsøker å trappe ned på antall nattmåltid. I mer vanlige situasjoner vil barna gjerne sove lengre og lengre og slik sett trappe ned på nattmåltidene selv. . Når de blir større (over seks måneder) trenger de ikke nødvendigvis måltider om nat­ten, men dette varierer stort.

 

Enlinger får ofte selvregulere, dvs spise og sove når de selv ønsker. Med tvillinger er det ofte behov for mer rutiner, slik at foreldrene ikke skal bli helt utslitt. Samkjøring kan starte tidlig – allerede mens dere er innlagt. Prøv fra starten av å synkronisere måltidene. Da følger ofte søvnen med. Gjennomfør de samme rutinene hver kveld. Det å mate barna samtidig på natten, selv om den ene kanskje må vekkes, øker muligheten for at foreldrene får litt mer søvn også. Man behøver ikke vente på at barnet ser veldig trøtt ut før man legger det. Små barn har få våkne timer (f.eks. 1,5-2 timer) mellom søvnøktene, og de blir raskt overtrøtte. Det kan lønne seg å legge barnet når dere vet at ny søvnperiode nærmer seg, selv om barnet ikke virker trøtt.

 

Det kan være mange årsaker til at barn ikke vil sove. At barnet er mett og har bleie uten avføring er en god start på søvnen. Med søvn, som i andre situasjoner, vil man ofte oppleve at det ”går seg til” etter hvert. Hvis foreldrene sover på samme rom som barna og ingen får sove kan det være en løsning at foreldrene deler seg med hvert sitt barn på hvert sitt rom. Hvis du over en lengre periode har gjen­tatte problemer med å få barna til å sove kan man føre søvndag­bok. Skriv ned hvem som våkner, når og hvorfor. På den måten kan du fort se om det er et mønster og hvor problemet lig­ger. Dine notater kan også brukes hvis du snakker med lege eller helsesøster. Gi endringer litt tid hvor dere ser an effekten før dere gjør nye endringer.