Amming

De fleste tvillingmødre er innstilt på å amme, men enkelte tilfeller er det umulig. Tips og veiledning finner du her

Nyfødt Foto: Wenche Helene Johansen

De fleste tvillingmødre er innstilt på å amme. Alt tyder på at morsmelk gir best mulig start for barna våre. Fra naturens side går det helt fint å amme to; produksjonen reguleres etter etterspørselen, og de fleste kan lære å amme. Tvillingamming krever sterk vilje, en positiv innstilling til at dette kan være tidkrevende, og amming kan for noen være svært vanskelig. I enkelte tilfeller er det umulig. For de fleste vil samkjøring av måltidene være enklere enn selvregulering.

 

Med god starthjelp på sykehuset og trening for å legge til to barn for dobbeltamming har dere et godt utgangspunkt når dere kommer hjem. Ved dobbelamming kommer man lettere i gang med faste rutiner, dvs at barna sover og spiser noenlunde samtidig. Hvis dobbelamming ikke fungerer kan barna fint ammes hver for seg. Det tar mer tid, men det viktigste er at det skal fungere for dere. Forsøk å holde på rutinene. Vekk førstemann, kanskje den som er raskest til å spise, amme denne, for så å vekke den andre. Når den som ble vekket først er mett, blir det mer ro til å bruke tid på andremann. På den måten har dere fortsatt kontroll på tiden. Ikke sett for høye krav til dere selv. Tenk heller at det er flott med hver dag/uke barna kan ammes.

 

Rammene rundt ammingen er viktige. Det er viktig å prøve seg fram til å finne en god ammestilling. Noen synes det er best å ligge; sørg da for god støtte til hodet, skulder og armene. Hvis du vil sitte, er det viktig med støtte til korsrygg og skuldre. Kjenn at du sitter godt, gjerne i en god stol, med ammeputen i nærheten, eller andre lignende hjelpemidler (dyne, tepper, puter). Sørg også for at du har drikke, eventuelt mat i nærheten. Har tvillingene flere søsken, så kan denne stunden også utnyttes til lesestund for de andre barna.

 

Når ammingen ikke fungerer er morsmelkerstatning et glimrende alternativ. Mange tvillingforeldre må tidlig begynne med tillegg; de føler at barna ikke får tilstrekkelig med mat, at barna er misfornøyde eller de ønsker mer tid med for eksempel storesøsken og dermed ønsker å delamme. Kombinasjonen av bryst og flaske fungerer bra, men det kan påvirke melkemengden, som justeres etter etterspørselen, og dermed ammingen. Barna kan synes det er lettere å få måltidet servert av flasken enn å jobbe for maten som de må ved ammingen og det er derfor viktig at man velger flaske og flaskesmokk ut fra barnets alder og behov. Man ønsker også at flaskene skal fungere i størst mulig grad likt som brystet, slik at man unngår sugeforvirring.

 

For noen blir amming aldri en kosestund, bare stress og mas. Hvis barna hyler, ikke får godt grep og suger dårlig er det ikke lett å være mamma. Ved å gi tillegg en periode kan mor få den tryggheten og vissheten hun trenger om at barna får i seg nok næring, og dermed minsker stresset og presset på henne og hun kan komme til å produsere mer morsmelk. Hvis situasjonen ikke bedrer seg bør mor og far ta en helhetsvurdering av situasjonen, avgjøre hvorvidt mor skal fortsette å amme, om man skal begynne fast med tillegg, eller om man skal gi opp ammingen helt. I det lange løp er barna best tjent med at mor også fungerer i det daglige, så avgjørelsen behøver ikke å være et nederlag.

 

Ytterligere råd kan finnes gjennom vår nettbutikk og  temaheftet om tvillingamming.

Råd kan også fåes ved ammehjelpen