Forsikring av for tidlig fødte barn

Forsikring av for tidlig fødte barn kan være en utfordring, særlig hvis barnas fødselsvekt er under 2500 gram.

Nyfødt Foto: Mona Rob

De fleste av oss voksne har livsforsikring som sørger for at vi er økonomisk langt på vei sikret om ulykken er ute, eller om vi blir rammet av sykdom. Det er også stort fokus på forsikring for våre barn, det mest dyrbare vi har. Forsikring mot ulykke er helt uproblematisk, men barneforsikring er litt mer komplisert.

Barn født til termin og veier mer enn 2500 gram og er friske ved fødsel er enkle å forsikre. For barn med fødselsvekt under 2500 gram er det ikke uvanlig at forsikringsselskapet ber om utfyllende medisinske attester og journalutskrift, og dessverre er avslag relativt vanlig. Man kan f.eks få beskjed om at man kan søke igjen når barnet er over to år. TFF har lenge jobbet med retningslinjer om forsikring av tidlig fødte barn ved sykdom. Vi ser at forsikringsselskapene har mer like vurderinger og retningslinjer, men vi er ikke i mål med dette arbeidet. I mellomtiden må medlemmene selv forhøre seg med ulike forsikringsselskaper.