Tvillingfødsel

Fødsel etter et ukomplisert tvillingsvangerskap vil ofte igangsettes i uke 38-39 hvis barna har hver sin morkake og fostersekk. Om de er eneggede eller deler morkake/fostersekk igangsettes fødselen tidligere. Det foretas alltid en individuell vurdering, og mors helsetilstand og hvor sliten hun er tas også med i beregningen.

Nyfødt Foto: Christer Berg Johannesen

Barnet som fødes først kalles tvilling 1, og neste er tvilling 2. Ved trillingfødsel kalles de likeledes trilling 1-2-3. En flerlingfødsel er ofte mer overvåket enn enlingfødsel er. Ved tvillingfødsel skal to barn overvåkes, to barn skal forløses. Tvilling 2 skal slik sett gjennomgå både sin egen og sin tvilings fødsel.

 

Man ønsker å planlegge tvillingfødsler. Om barna skal fødes vaginalt eller ved keisersnitt avhenger blant annet av fosterleie (hode-, sete-, tverrleie), morkakenes plassering, svangerskapets lengde og lokale forhold. Dette og smertelindring vil gjerne diskuteres på forhånd.

 

Ved selve fødselen må dere regne med at det er flere mennesker til stede enn ved enlingfødsler; foruten en ekstra jordmor og barnepleier er ofte gynekolog og barnelege til stede. Det kan oppleves litt hektisk og uvant når det første barnet er ute – det er jo enda en fødsel igjen. Like etter at tvilling 1 er født har det gjenværende barnet mye ledig plass rundt seg i livmoren. Man ønsker å hjelpe tvilling 2 til en så enkel som mulig fødsel, og dette kan kreve både flere hender og ultralyd på fødekvinnens mage umiddelbart etter at tvilling 1 er født. Du kan altså ikke automatisk regne med en stille stund der du får den nyfødte tvilling 1 opp på brystet helt enda.

 

Etter fødselen overføres dere oftest til barselavdelingen, eventuelt til barselhotell. Oppholdet blir gjerne noe lengre enn ved enlingfødsel. Det er ulik praksis fra sykehus til sykehus i forhold til familierom og barnepass om natten.