Til dere som venter flerlinger

Med to eller flere barn i magen dukker det opp mange spørsmål. Hos tvillingforeldreforeningen finner du de beste rådene på våre unike kurs

Foto: iStock

Flerlingsvangerskap er annerledes enn når det bare er én i magen. Rådgivningen for den gravide er annerledes, blant annet med større fokus på hvile, samt et tettere kontrollopplegg.

Tvillingsvangerskap betraktes som ”risikosvangerskap”, idet det er større risiko for mor og barn når det er flere enn ett barn i magen.

Som gravid kan du hjelpe kroppen med å klare graviditeten. Spis sunt, smått og ofte. Forbered deg mentalt. Hvil det du kan og trenger, uten dårlig samvittighet. Du bør dog ikke være helt sengeliggende med mindre lege har gitt deg beskjed om det. Lytt nøye til rådene du får, og ta gjerne en god prat med jordmor. Handle inn det nødvendigste i god tid før fødsel. Les god litteratur, men vis nettvett i forhold til ulike forum. Vi anbefaler tvillingforberedende kurs. Det er fysisk tyngre å være gravid med to. Magen er betydelig større og tyngre gjennom hele svangerskapet, og for mange er det dette som gir mistanke om tvillinger. Man kan regne med at tvillingmagen i uke 30 er like stor som ved 40 uker hos enlinggravide.

Oppfølging. Så snart man har mistanke om eller påvist tvillinggraviditet blir man henvist til spesialisthelsetjenesten for videre oppfølging. Hvordan kontrollopplegget blir avhenger av flere faktorer; den gravide, hennes helsetilstand, om tvillingene er en-/toeggede og deres utvikling og vekst. Man kan regne med tettere kontroller etter uke 28, da det begynner å bli trangt i magen.

Svangerskapets lengde varierer også, og man ønsker å forhindre for tidlig fødsel. For tidlig fødsel defineres som fødsel før uke 37, og det ses hos om lag halvparten av alle tvillinggravide. Ca 10 % føder før uke 32. Gjennomsnittlig svangerskapslengde for enlinger er 39 uker, tvillinger 35 uker og trillinger 32 uker – men her er det selvfølgelig store individuelle forskjeller. Tvillinggravide rådes til å hvile mer enn enlinggravide, og det er hyppigere kontroller for å tilse at barna utvikler seg normalt og at fødsel ikke er nærstående. Dessverre finnes det ingen kjente effektive tiltak som forhindrer tidlig fødsel.

Sykmelding. Tidligere ble alle tvillinggravide sykemeldt rutinemessig for å forebygge tidlig fødsel. De siste årene har beslutning om sykemelding vært begrunnet i individuelle forhold som helsetilstand, yrke og allmenntilstand. Hvis arbeidet medfører fare for fosteret (fysisk krevende arbeid, giftstoffer, stressbelastning mm) og det er umulig å tilrettelegge eller omplassere kan man søke svangerskapspenger, full sats eller gradert. Utbetalingen er like stor som ved sykemelding. Det er altså ikke automatikk i fravær fra jobb, men jobben som tvillinggravid er tung mot slutten, og de aller fleste får sykepenger eller svangerskapspenger innen uke 30.

Les videre på vår samleside "alt om tvillinger"