Hjelp - vi skal ha tvillinger!

Det er ofte tvillingforeldres første tanke når man får beskjed at man venter tvillinger. Det er både glede, sjokk og engstelse. Det er greit med "to i slengen" tenker noen. Men bekymringer rundt jobb/karriere er vanlig, frykten til å ikke strekke til og hensynet til eventuelle eldre søsken. For å ikke glemme økonomi, husrom etc. Det er viktig å snakke om dette slik at man greier å forberede seg best mulig på det store mirakel (på godt og vondt, mest godt) det er å være tvillingforeldre.Tvillingforeldre opplever at de har mye å glede seg over. Men utfordringene står ofte i kø for å takles, både på det praktiske og følelsesmessige plan. Tvillingforeldre foreningen har erfaring og kunnskap som vi gjerne deler med deg.