Hjelp - vi skal ha tvillinger!

Det er ofte tvillingforeldres første tanke når man får beskjed at man venter tvillinger. Det er både glede, sjokk og engstelse. Det er greit med "to i slengen" tenker noen. Men bekymringer rundt jobb/karriere er vanlig, frykten til å ikke strekke til og hensynet til eventuelle eldre søsken. For å ikke glemme økonomi, husrom etc. Det er viktig å snakke om dette slik at man greier å forberede seg best mulig på det store mirakel (på godt og vondt, mest godt) det er å være tvillingforeldre.Tvillingforeldre opplever at de har mye å glede seg over. Men utfordringene står ofte i kø for å takles, både på det praktiske og følelsesmessige plan. Tvillingforeldreforeningen har erfaring og kunnskap som vi gjerne deler med deg.

Til dere som venter flerlinger

Med to eller flere barn i magen dukker det opp mange spørsmål. Hos tvillingforeldreforeningen finner du de beste rådene på våre unike kurs

Les om kursene og meld deg på »

a doctor listening to a pregnant woman's belly

Svangerskap

Tvillingsvangerskap er risikosvangerskap. Ofte er svangerskapsplagene større. Ekstrem svangerskapskvalme forekommer hyppigere, tidligere og ofte kraftigere enn hos enlinggravide. Svangerskapsforgiftning forekommer 2-3 ganger hyppigere og bidrar til det økte antallet tidlige fødsler. Det er større fare for veksthemming hos en eller begge barna. Alt dette resulterer i behov for tettere overvåkning, og innleggelse for nærmere undersøkelser eller for avlastning er ikke sjeldent forekommende.

Les mer »

Gravid mage

Forberede før fødsel

Noe er greit å ha gjort før tvillingene kommer hjem. Det blir travelt!

Les mer »

Prematuritet

Omtrent halvparten av alle tvillingfødsler, og alle trilling- og firlingfødsler, skjer før uke 37, dvs. prematurt. Tvillingfødsler står dessverre ofte også for en ikke ubetydelig andel av de ekstremt premature fødslene. Man forsøker å forebygge tidlig fødsel ved tidlig sykemelding, hyppig oppfølging og oppfordring til at mor hviler.

Les mer »

Baby nyfødt sover

Ta med til sykehuset?

Tips om hva du trenger på sykehuset i forbindelse med fødsel

Les mer »

Nyfødt

Tvillingfødsel

Fødsel etter et ukomplisert tvillingsvangerskap vil ofte igangsettes i uke 38-39 hvis barna har hver sin morkake og fostersekk. Om de er eneggede eller deler morkake/fostersekk igangsettes fødselen tidligere. Det foretas alltid en individuell vurdering, og mors helsetilstand og hvor sliten hun er tas også med i beregningen.

Les mer »

Svangerskapspenger

Tvillingforeldreforeningen har hatt flere henvendelser om retten til svangerskapspenger, og flere har mottatt avslag på søknad med begrunnelse – tvillingsvangerskap. Vi har derfor hatt behov for å ta rede på bestemmelsene rundt dette og mottatt dette svaret på vår henvendelse til NAV // Arbeids- og velferdsdirektoratet

Les mer »

Badebalje

Permisjon

Nye regler fra 1 juli 2018 gjør det bedre å være tvillingforeldre

Les mer »