Identitet

Likheten mellom tvillinger, spesielt eneggede har fascinert både forskere og folk flest. Slekt og venner liker å se dem likt kledd og mange kaller dem bare «tvillingene» som om de var en person

Foto: Foto: Turid Wang

Det er ganske typisk at det finnes få bilder av tvillinger alene, de er alltid sammen og hvis de er svært like, greier ingen å se hvem som er hvem og de omtales derfor bare som tvillingene. Ofte trenger tvillinger hjelp til å utvikle egen identitet. Hjelpen trenger ikke å være mer avansert enn en bevisstgjøring og kunnskap hos foreldrene.

Tvillinger har ett helt spesielt forhold som er unikt. De har stor glede av hverandre og dette skal de fortsette med. Kunsten er å rettlede dem til å stå på egne ben og forberede dem på en adskillelse som kommer som voksen. Dette skjer gradvis og i ulikt tempo da alle tvillinger er forskjellige. Å dele tvillinger eller presse dem fra hverandre før de er klare kan like gjerne forsinke utviklingen av selvstendighet i stedet for å fremme den. Mindre tvillinger er opptatt av og bekymrer seg for hvordan den andre har det, selv om de ikke viser tydelige tegn på det. Premature tvillinger er ofte mer avhengig av hverandre eller mer sårbar for adskillelse i tidlig alder.

 

Ofte inntar tvillinger faste rollemønstre. Den dominante og den svake. Med disse rollene utfyller de hverandre og de blir som Ole, Dole og Doffen som svarer to ord hver seg i en setning.

 

Tvillinger følger hverandres utvikling tett, enten det gjelder skole, aktiviteter eller venner; de unner hverandre det beste, men de misunner hverandre også. Det er ikke alltid like lett å takle "nr. 2" status, når man gjerne selv vil vinne.

 

Gutt/jente tvillinger - gutt/gutt - jente/jente, men felles : de er toeggede

Toeggete som er forskjellige i utseende, interesser og som har prøvd å være adskilt i ulike situasjoner vil sannsynligvis komme best ut av en deling. På den andre siden kan omgivelsene ofte ikke være klar over og dermed overse at selv toeggete tvillinger har ett sterkt bånd mellom seg. De har også den samme kontrollen overfor hverandre.

 

Noen enkle råd og tips:
  • Når barna er ferdig med babystadiet bør de ikke alltid kles helt likt lenger.
  • Det er viktig at omgivelsene omtaler dem med egennavn
  • Hvis den ene tvillingen har begynt å fortelle noe og den andre bryter inn, skal man si at «nå snakker tvilling 1 og jeg vil høre på deg etterpå». Dette bidrar til at den pratsomme ikke overkjører den stille og at de begge skal få lik mulighet til å si noe. Mange tvillingforeldre opplever at den stille tvillingen snakker som en foss når den er alene uten den andre tvillingen.
  • Gjør en vurdering om de skal gå i hver sin avdeling i barnehage og hver sin klasse på skolen for å stå på egne ben, ha egne venner og ikke bli sammenlignet med sin tvillingsøsken av seg selv og andre.
  • Når barna blir 3-4 år er de bevisst «jeg-et» og det å selv bestemme. La barna bestemme over egne leker og hvis mulig eget rom eller egen del av rommet med egne lekekasser som de bestemmer over selv. 
  • Skal de ha felles bursdag eller hver for seg? Mens barna er små føler de nok trygghet i å ha felles bursdag og man skal heller ikke presse dem til noe de ikke vil. For mange vil det jo være de samme vennene som skal inviteres, og det bli unaturlig å holde 2 selskaper. Man kan jo likevel gi hvert av barna en individuell opplevelse ved å fordele opplevelsen av å være midtpunkt på en slik dag. 
  • Prøv å la dem gå på de aktiviteter som de har interesse for hver for seg og bær over med at det blir ekstra arbeid/ kjøring til og fra for foreldrene. Hadde barna hatt to års mellomrom hadde vi tatt det for gitt at de valgte aktiviteter etter interesse.
  • Prøv å oppmuntre barna til å velge aktiviteter som ikke bidrar til å sammenligne prestasjonene. Er begge deltagere i samme årsklasse i f. eks langrenn eller slalåm så konkurrerer dem seg i mellom hele tiden. Dette bidrar til økt konkurranseforhold innbyrdes som igjen forsterker sammenlikningen mellom dem. Hvis de deltar i konkurrende idrett, kan det være lurt å la de ha en aktivitet hvor de ikke konkurrerer ved siden av, men hvor det er om å gjøre å yte sitt beste.