Grensesetting

Tvillinger kan oppføre seg forskjellig i perioder. En stund er den ene stille og forsiktig og den andre rampete, senere kan situasjonen snu seg og de bytter roller.

To gråter 9 mnd Foto: Lene Skei Hansen

Også på en del varige personlighetstrekk, ser det ut til at tvillinger på en del områder utfyller hverandre. Den ene kan for eksempel dominere på hjemmebane, mens den andre er den utadvendte mot omverdenen. Det viktige er at begge to føler seg verdsatt for den de er.

I trassalderen kan det være mange ”nei” og ”vil ikke” fra barna. Du må da ha ett bevisst forhold til hvilke kamper det er viktig å ta. Det er slitsomt å gjenta ”nei” til det kjedsommelig, og ofte bare for å se at det ikke hjelper.

Råd og tips:

  • Gi barna det som er nødvendig - og ikke nødvendigvis likt.
  • Prøv å få til litt alene tid innimellom med hver enkelt for å skape situasjoner der hvert av barna kan få udelt oppmerksomhet.
  • ” Lån ” bort barna en og en, på den måten kommer de litt fra hverandre, og det kan være lettere for den som er hjemme både å håndheve grenser, og på en positiv måte snakke med barnet.