Barnehagestart

Skal de gå i samme avdeling eller hver for seg. Svaret avhenger av det enkelte tvillingpar, og hva foreldrene tror er best for den enkelte; det er tross alt de som kjenner barna sine best!

Gutt jente med bøtte 3 år Foto: Siv Chaston

Sammen eller hver for seg?

God kommunikasjon med personalet i barnehagen er viktig; hvis man er i tvil om man har valgt det rette, og senere ønsker en forandring, bør man forbeholde seg muligheten til å forandre på dette.

 

Hva skal jeg vurdere ved barnehagestart:

 • Er det en gjennomgående dominans fra den ene tvillingen som kan hemme den andre eller skifter på det på hele tiden?
 • Er det er stor grad av sjalusi og konkurranse mellom barna?
 • Er de hver for seg i stand til å knytte vennskap?
 • Er de utviklet normalt i forhold til bane på egen alder.
 • Gir de uttrykk for at de vil gå sammen eller hver for seg?

 

Fordeler med å gå i samme avdeling:

 • Barnehagestart og innkjøring blir enklere
 • De har støtte i hverandre
 • Trygt å ha hverandre
 • Når alle andre ”svikter”, stiller alltid tvillingen opp
 • Kan hjelpe hverandre
 • Positiv konkurranse kan få begge til å utvikle seg i riktig retning
 • De er sterke sammen
 • Noen tvillinger synes felles venner og felles opplevelse er en fordel
 • Husk at tvillingene også kan deles en del innen samme avdeling. Dvs ikke sitte ved siden av hverandre i matsituasjoner, deles i ulike ”aktivitetsgrupper”, sitte på forskjellige plasser i samlingsstund etc
 • Enklere for foreldre å hente/levere ett sted
 • Barna har felles sett med personer (både personell og barna) å forholde seg til

 

Fordeler med å gå i ulike avdelinger:

 • De utvikler egen selvstendighet og blir mer uavhengig.
 • Blir ikke så lett sammenlignet
 • Forbereder tvillingen på den adskillelse som kommer når de blir voksne.
 • Opplevelse av å ha noe eget, mine venner, min barnehageassistent etc
 • Får et pusterom fra den andre, kan føre til et bedre tvillingforhold
 • Får egne historier å fortelle hjemme
 • Blir lettere uavhengig når de har sin egen sosiale gruppe
 • Blir behandlet som et enkelt individ hele tiden
 • Slipper forvekslinger om hvem er hvem
 • Slipper konkurranse med den andre
 • Lettere å velge aktiviteter og lek på egne premisser

 

Tips og råd om hvordan forholde seg til barnehagen:

 • Be personalet bruke barnas egne navn og ikke omtalt dem som «tvillingene»
 • For å hjelpe personalet kan man unngå å kle dem helt likt, ha forskjellig hårklipp eller andre kjennetegn slik at det er lett å gjenkjenne barnet og bruke riktig navn. Her må vi foreldre bidra til samarbeid. Det kan være vanskelig å se forskjell på eneggete tvillinger.
 • Unngå å kategorisere barna som parvise motsetninger (den aktive/den passive, den stille/den bråkete, den sterke/den svake). Disse betegnelsene vil henge ved og bli for selvforsterkende. Tvillinger skifter ofte roller i sykluser og bør derfor ikke bli fastlåst i ett slikt mønster.
 • Ros som styrker deres individuelle evner og interesser.
 • Sammenlikn deres prestasjoner med hva den enkelte har tidligere prestert og ikke med hva den andre tvillingen har oppnådd.
 • Det tar litt lengre tid å hente og bringe to barn og foreldre har krav på like fyldig rapport om dagens forløp for hvert av barna og ikke bare det dobbelte på samme tid.
 • Be om å få to lapper - ett til hvert barn - om beskjeder fra barnehagen.
 • Be om dobbelt time for foreldersamtale, en time til hvert barn og ikke begge barna på samme tiden som en.

Barnehagepersonalet har ikke alltid erfaring med tvillinger, men er interessert og lydhøre ovenfor forelderens synspunkter.