Tvillingenes sterke vennskapsbånd

I en artikkel av bladet Twins skriver Nancy og Janne Sipes om de sterke vennskapsbånd som knytter voksne tvillinger sammen. Etter å ha hørt Nancy og Janne snakke om hvordan det er å være tvillinger, for­ teller mange foreldre om hvor overrasket de er at de som voksne tvillinger er så sterkt knyttet til hverandre. De lurer på om deres egne tvillinger noen gang kommer til å være på talefot som voksne. At de kan bli ordentlig venner virker helt umulig. "Våre tvillinger slåss hele tiden, sier de. "Er det normalt?" Tanken på at tvillingene kommer til å stå hverandre nær som voksne er vanskelig for foreldrene å forestille seg. Hvor­dan kan to mennesker som krangler så intenst fortsette å være glade i hverandre gjennom et helt liv?

Joy Izurni og Jennifer Brown er toeggede tvillinger som mener svaret lig­ger i tvillingbåndet. De sier at man må glemme skillet mellom eneggede og toeggede tvillinger fordi slike merkelap­per ikke gjelder.

"Vi ble kalt 'tvillingene', vi kledde oss likt, vi delte alt og vi sloss som hunder. Akkurat som alle tvillinger, ‑ sier Jennifer.

"Men jeg kan overhode ikke forestille meg at vi to kan stå hverandre nærmere enn det vi gjør i dag ‑ selv om vi hadde vært eneggede og ikke toeggede."

"Båndet som knytter oss sammen er la­get av kjærlighet og gjensidig omsorg helt uten forbehold. Det kunne ikke vært ster­kere enn det er," legger Joy raskt til.

 

På egne ben

Til tross for konfliktene som er uungåelig blant tvillinger har disse søs­trene alltid satt pris på tosomheten. På lik linje med mange tvillinger opplevde de separasjon for første gang da de be­gynte på skolen. Opplevelsen var traurnatisk og selv i dag mener Jennifer at beslutningen om å skille dem var både tankeløs og vond. Søstrene forteller om hvordan de lengtet til skoledagen skulle ta slutt slik at de kunne være sammen igjen.

 

Avstand ingen hindring

I dag strekker vennskapsbåndet mel­lom Joy og Jennifer over nesten 3000 ki­lometer. Men ingen fysisk avstand kan rokke ved deres vennskap. Når de blir spurt om tvillingsøsteren fortsatt er bestevenninnen, er de samstemt. "Jo, så absolutt!" for disse tvillingene har begre­pet langt unna ingen betydning. Det er kun telefonselskapet som er glad for de­res atskillelse. De snakker sammen minst en gang i uken ‑ og da holder de ikke øye med teleskrittene.

Jo, det blir mye slåssing tvillinger i mellom. De er knyttet sammen i et uen­delig forsøk på å løsrive seg og etablere egne identiteter. Det er nesten nødt til å bli konflikter av sånt. Men når man først har funnet frem til hvem man er, står tvil­linger fri til bare å være venner. Og nære venner blir de resten av livet.

Nancy J. Sipes og Janne S. Sipes er eneggede tvillinger og har skrevet boken Dancing Naked in front of the Fridge and Other Lessons from Twins