Tvillingers utvikling

Her kan du lese om barnas utvikling fra ett års alder til skolestart. I barnas første leveår går utviklingen fort. I starten har vi full kontroll på hvor de befinner seg, men etter hvert som tiden går kommer deres behov for å utforske. Det er en utfordring når begge to krabber, ruller, og etter hvert reiser seg og vandrer rundt bord og stoler.

Mor rugger barna i vippestol - nyfødt

Stell og rutiner

Ikke stol blindt på barnesikringen; fire hender klarer det utrolige! Vi har samlet noen erfaringer og råd fra tvillingforeldre.

Les mer »

Søvn

Gode søvnrutiner er uvurderlig og gir det beste utgangspunktet for både barna og foreldrene. Imidlertid kan det ta tid å innarbeide et godt søvnmønster hos tvillingene. Dessuten er det stor forskjell på hvor mye søvn et barn trenger. Det er også helt vanlig at den ene av tvillingene sover mer enn den andre, uten at det gir grunn til bekymring

Les mer »

Gutt jente med bøtte 3 år

Barnehagestart

Skal de gå i samme avdeling eller hver for seg. Svaret avhenger av det enkelte tvillingpar, og hva foreldrene tror er best for den enkelte; det er tross alt de som kjenner barna sine best!

Les mer »

Skolestart

På samme måte som i barnehagen, må man i skolen ta noen valg med tanke på barnas hverdag. Ønske om det beste for barna gir som regel en ekstra dimensjon og utfordring når det er tvillinger. På skolen blir det gitt andre rammer enn i barnehagen, og fleksibiliteten er på mange måter mindre, derfor blir konsekvensene av valgene mer langsiktige. Nederst finner du en kort oppsummering av emner man bør tenke i gjennom, men vi har her vektlagt selve skoleoppstarten.

Les mer »

Gutt jente 3 år

Språk

Råd og vink om hvordan man kan hjelpe barna til å stimulere språkutviklingen

Les mer »

To gråter 9 mnd

Grensesetting

Tvillinger kan oppføre seg forskjellig i perioder. En stund er den ene stille og forsiktig og den andre rampete, senere kan situasjonen snu seg og de bytter roller.

Les mer »

Identitet

Likheten mellom tvillinger, spesielt eneggede har fascinert både forskere og folk flest. Slekt og venner liker å se dem likt kledd og mange kaller dem bare «tvillingene» som om de var en person

Les mer »

Smokk – og smokkavvenning

Smokk for spedbarn virker beroligende. Barnet roer seg og det sparer både såre brystvorter og gjør at hjemmet kan være preget av mer harmoni. Ikke alle barn vil bruke smokk og det er det lite å gjøre med, men en tøyfille/sutteklut kan gjøre samme nytten

Les mer »

Pottetrening

Å kunne slutte med bleier er en betydelig lettelse i hverdagen. Da jentene er rundt 2 år begynner noen å si i fra at de skal på do, guttene mellom ½ til ett år senere. Det er store individuelle forskjeller så aldersangivelsen er omtrentlig. Det kan allerede da være lurt å motivere for pottebruk. Barn som får lov til utvikle tarm- og blærekontroll på en naturlig måte, lærer fortere å bruke potte og har mindre uhell

Les mer »

premature jenter

Senskader etter for tidlig fødsel

For tidlig fødte barn kan klare seg utmerket og unngå mange problemer hvis foreldrene er oppmerksomme på barnas behov. De kan forebygge ved først og fremst mest mulig ro og stabilitet i hverdagen, men også ved å sørge for tidlig trening av sanser og motorikk.

Les mer »

Søsken

Gleden over å vente tvillinger er overveldende og mange trenger tid til å fordøye den store nyheten. Par som har barn fra før er glad for den erfaring og rutine de har, men gir også grunn til bekymring – hvordan finne tid til eldre søsken? Det er krevende å bli foreldre og når man får flere av gangen, og strukturering av tid blir viktigere enn noen gang

Les mer »