Forløsning og barsel

De fleste fødeavdelinger velger å forløse trillinger ved planlagt keisersnitt i 35.-36. svangerskapsuke.

Gravid hvile Foto: iStock

Barsel

Etter keisersnittet blir mor som regel liggende til overvåking på intensivavdelingen i rundt 8 timer. Deretter blir en flyttet over til barselavdelingen. Smerter etter keisersnitt er kjent, og for å lindre dette vil en få smertestillende medikamenter de påfølgende dagene.

Etter en vaginalforløsning blir en overflyttet til barselavdelingen etter noen timer.

Det tar ofte 3-5 dager før morsmelken kommer skikkelig i gang. Det er da viktig at en pumper seg jevnlig, gjerne opp til 8 ganger pr døgn, slik at brystene blir stimulert og at melkeproduksjonen kommer i gang. Er trillingene sugevillige og orker å suge, er selvfølgelig dette det beste.

Trillingene blir som regel innskrevet på nyfødtposten til observasjon, mating og stell. På nyfødtposten vil trillingene få morsmelk fra melkebank, inntil du produserer melk selv.