Oppfølginger i svangerskapet

I denne delen skal vi se på hvilken oppfølging man får gjennom svangerskapet og frem til fødselen. Komplikasjoner for barna som et resultat av prematur fødsel kommer vi tilbake til i kapittelet: Trillinger og ekstra behov.

a doctor listening to a pregnant woman's belly Foto: iStock

 

Svangerskapet

Etter at trillingsvangerskap er konstatert, vil videre svangerskapskontroll bli utført ved svangerskapspoliklinikken på sykehuset. Her vil jordmoren utføre den vanlige konsultasjonen som inkluderer urinprøve, blodtrykk, vektkontroll, blodprøve og symfyse-fundusmål (et mål på den «gravide magen»), også kalt SF. Det er målet av magen fra skambenet til øverste del av livmoren.)

Andre tema som blir tatt opp, er blant annet kosthold, mosjon, røyking og alkohol. Det vil også bli gitt informasjon om amming og morsmelkens betydning for barna.

Etter at trillingsvangerskapet er konstatert, vil den gravide ofte bli sykmeldt. Dette fordi det er viktig å ta det med ro (få hvile på sofaen etc) og på den måten avlaste livmorhalsen.

På svangerskapspoliklinikken vil jordmor og gynekolog ta seg av kontrollene. Undersøkelsene vil foregå hver 3. uke frem til 20. svangerskapsuke. Etter uke 20 vil kontrollene bli trappet noe opp og som regel vil det være kontroll hver andre uke. På kontrollene vil en utføre ultralydundersøkelse av fostrene og lengen av livmorhalsen vil bli målt.

Innleggelse

De fleste trillinggravide blir innlagt på fødeavdelingen til avlastning og eller observasjon. Når dette skjer, avhenger av hvor mye avlastning enn kan få hjemme. Det er svært viktig å kunne ta det med ro. De aller fleste vil bli innlagt mellom 24. og 29. svangerskapsuke og da for resten av svanger skapet. Dersom svangerskapet utvikler seg tilfredsstillende, er det muligheter for permisjoner dersom dette er ønskelig. Noen blir ikke innlagt men det hører med til sjeldenhetene.

Fra ca. 24. svangerskapsuke blir det tatt vaginal ultralyd en gang pr uke. Hovedhensikten er å sjekke at livmorhalsen ikke åpner seg eller gir etter. Hensikten med ultralydundersøkelsene av fostrene er å sjekke tilveksten og at fostrene utvikler seg normalt.

Fra 30. svangerskapsuke blir jordmorkontrollene tatt hver uke. Planlegging av forløsning vil nå bli diskutert og en vil få en dato å forholde seg til.

Fra ca. uke 32 begynner jordmødrene oftere å ta CTG. Dette er en måling av fostrenes hjerterytme. CTG gir svært god innsikt i hvordan hver enkelt trilling har det. Dette gjøres ved at det festes to bånd rundt magen. Ett for å registrere hjertelyden og ett for å måle kynnere eller sammentrekninger i livmoren. Målingen tar 20 minutter og gjøres ofte 3 ganger i uken. Etter uke 34 tas CTG hver dag.