Svangerskap

Opplevelsen av å få vite at man skal bli trillingforeldre er for de fleste en positiv, men dog emosjonell opplevelse. Mange oppdager at graviditeten starter som normalt svangerskap med kvalme og uvelhet. I motsetning til de ordinære svangerskapene vil ofte et trillingsvangerskap være mer intenst

Gravid Pregnant woman weighing herself on a bathroom scale. View from above. No face. Focus on belly and hands. Foto: iStock

Når svangerskapet er konstatert, vil man få regelmessig oppfølging fra helsevesenet. Dersom unnfangelsen er gjort gjennom IVF eller hormonbehandling, vil man ofte få konstatert trillingsvangerskapet tidligere enn om graviditeten er spontan (ultralyd i uke 18). Senere i dette kapittelet vil vi se hvordan legen og jordmoren følger opp svangerskap og fødsel. Først skal vi se på noen av erfaringene som vi i TFF har høstet fra ulike foreldre.

Tilbake til kvalmen; denne er selvfølgelig individuell, men kan for noen vare hele svangerskapet. Noen reagerer sterkere enn andre på lukter, men mange kjenner seg nok igjen i beskrivelsen: Kvalmen og hodepinen kom tidlig. Jeg fikk en nese som en blodhund og kunne kjenne røyk og kroppslukter på mils avstand. Alle som har vært plaget av kvalme, vet at det er en fulltidsjobb å få i seg mat og drikke.

Etter hvert som svangerskapet utvikler seg, blir magen større og vekten øker. Jo større trillingene blir – jo større blir presset på livmorhalsen og dermed faren for at man skal føde for tidlig. Oppfølgingen av mor og barn tar høyde for dette, og lengden av livmorhalsen måles regelmessig.

På et tidlig tidspunkt er det også viktig å la eventuelle søsken bli involvert i det som skal hende, slik at de også er forberedt. Etter at trillingene er født, vil disse lettere komme i «skyggen». Det er derfor viktig å formidle at de er like viktige som de nye søsknene, men at de nyfødte vil kreve mye tid og oppmerksomhet i starten. Dersom man har mulighet, er det viktig å planlegge/tilrettelegge aktiviteter for de eldste, slik at de ikke blir «glemt». Mor vil på et tidspunkt bli innlagt på sykehus før fødselen. Det skjer i dag senere enn det gjorde for noen år siden, men det er viktig å forberede barna på at mor skal bli innlagt. I mange tilfeller er sykehuset et stykke unna hjemmet, og da er det viktig at man lager et opplegg som involverer barna, men samtidig lar de få sine vante rutiner. Dette er viktig med tanke på at tiden som «enebarn» snart er over, og at de tre nye søsknene snart vil gjøre sin ankomst med mye liv og røre.

Mot slutten av svangerskapet er vekten betydelig. Det kan i noen tilfeller bli vanskelig å bevege seg. Noe bevegelse må man jo ha, selv om man er oppfordret til å ta det med ro. Noen vil også oppleve problemer med bekkenløsning. Andre igjen sliter med å få i seg nok næring. Maten smaker ikke, eller man får rett og slett ikke i seg maten.

Det er viktig å få i seg næring og vitaminer – husk at de små i magen også trenger næring. Jo større de blir før fødselen, og jo lenger svangerskapet er, jo større er oddsene for at komplikasjonene etter fødsel blir mindre.

En annen viktig ting å planlegge/forberede gjennom svangerskapet er hjelp etter at barna er kommet hjem. Ikke alle får hjelp av det offentlige, siden dette er avhengig av kommunen der du bor. Sosionomen på sykehuset der du er innlagt/til kontroll kan hjelpe til med dette. Det er viktig å komme tidlig i gang med denne prosessen, da den kan være tidkrevende. Det er da viktig å be om avlastning. Dere vil fort finne ut at barna den første tiden krever mer tid enn to voksne mennesker kan gi, spesielt dersom begge foreldrene ikke kan være hjemme sammen med barna de første månedene. I denne tiden er derfor viktig med avlastning, slik at man både får litt tid til seg selv, men også til å hvile ut eller ta med eldre barn på aktiviteter. Vi vil derfor oppfordre til å be om tilstrekkelig med hjelp slik at dere kan leve et liv så normalt som mulig. Dersom dere ikke får hjelp, er en mulighet å be helsesøster om å sende en bekymringsmelding til kommunen.

Tiden etter fødsel er hektisk- mange har ikke hatt barn før og plutselig står dere der med tre. En vil fort se at man ikke får tid til så mye annet enn mating, bleieskift og stell. Det er derfor viktig å benytte tiden før fødsel til å organisere innkjøp og se på «logistikken» i tiden som kommer. Siden mor må ta det med ro, er dette et område der far kan delta aktivt.