Trillingsvangerskapet

De fleste vet svært tidlig at de er gravide med trillinger eller firlinger. I tillegg til et følelsesmessig sjokk kommer også mange bekymringer. Går dette bra?

Foto: iStock

Bekymringene

Mange trillinggravide lurer på om det finnes oversikt over hvor mange av trillingsvangerskapene som "ender galt". Det har vi med vilje ikke lagt energi ned i å finne ut. Det vi vet, er at et trillingsvangerskap er et "høyrisikosvangerskap", og at alle som er gravide med flere enn to, må være ekstra forsiktige. Vårt råd er at du tar hensyn til deg selv og barna du bærer, men legg bekymringene til side! Følg de rådene du får av legen, så vet du at du har gjort det du kan for at barna dine skal fødes sunne og friske. Og husk – det går helst bra.

Les mer: Prematuritet

 

Sykmelding og hvile

De aller fleste er sykmeldt gjennom større eller mindre deler av graviditeten selv om det ikke er direkte komplikasjoner i svangerskapet. Det er heller ikke uvanlig å bli lagt inn til avlastning på sykehus rundt uke 20. Det er likevel ikke samme automatikk i dette som det var tidligere. Så lenge hyppige kontroller viser at det går bra med deg og barna, er legene åpne for at du kan fortsette hverdagslivet i den grad dere sammen finner ut at ikke er for belastende. Og hva som er et passende aktivitetsnivå varierer fra svangerskap til svangerskap.

Les mer om sykmelding og hvile

 

Treffer jeg helsepersonell med erfaring?

Hvis legen du går til ikke har erfaring med trilling- eller firlingsvangerskap, bør du enten finne en som har det, eller be legen din ta kontakt med andre leger som har erfaring. Du bør også ta kontakt med sykehuset du tilhører og finne ut hvilken erfaring de har. Hvis det er lenge siden det var en trillingfødsel på ditt sykehus, kan du søke om å bli overført til et sted der de har mer kompetanse på dette. Det er stor forskjell på et enlingsvangerskap og et flerlingsvangerskap, og du er ikke urimelig om du krever spesialbehandling!

 

Enegget eller fleregget?

Fordi mange flerlinggravide har fått hormonbehandling, er mange trillingsett treeggede. Det vil si at de er tre helt ulike individer og ikke likere enn andre søsken. Den vanligste kombinasjonen blant dem som blir spontant gravide med trillinger, er to eneggede og en i tillegg. I noen tilfeller kommer også eneggede trillinger; da har altså ett egg delt seg i tre, og barna er "identiske". I noen tilfeller er det greit å vite om barna er eneggede eller flereggede, fordi det kan forklare en del situasjoner dere kommer opp i, og dere kan være mer forutseende og ta riktigere valg.

 

Hva trenger vi å skaffe før fødselen?

Mange gravide anskaffer det meste av utstyret før barnet blir født. For oss flerlinggravide anbefaler vi å vente til etter fødselen har skjedd – da vet dere at dette gikk bra og hvilke behov barna har. De aller fleste trillinger ligger noen uker på en nyfødtavdeling, og dere får god nok tid til å skaffe bilseter, vogn og annet utstyr som dere trenger i starten. Snakk med andre trillingforeldre eller med TFFs egne trillingkontakt.

 

Permisjon

Regjeringens endringer for fødsler og omsorgsovertakelser skjer fra og med 1. juli 2018. Med de nye reglene vil det være én regel som gjelder for tvillingforeldre og én regel som gjelder for foreldre som får tre eller flere barn.

Les mer om permisjon