• Støttebrev ved permisjon

    Far/partner har rett på permisjon for å bistå mor i forbindelse med fødselen. TFF tilbyr sine medlemmer et støttebrev for forlenget omsorgspermisjon. Les mer →

  • Kristin Solhøi Evenstad

    En- eller toeggede? Behov for DNA-analyse?

    Ønsker dere å få bekreftet om tvillingene er eneggede eller toeggede? Hos Folkehelseinstituttet kan dere få DNA-analyse uten henvisning fra lege. Les mer →

  • Tvillinglogopeden

    Enkelte tvillinger får språklige utfordringer som må følges opp av logoped. TFF har derfor inngått et samarbeid med logoped Grethe Ulven som har lang erfaring med barn og språkutvikling. Les mer →