En- eller toeggede? Behov for DNA-analyse?

Ønsker dere å få bekreftet om tvillingene er eneggede eller toeggede? Hos Folkehelseinstituttet kan dere få DNA-analyse uten henvisning fra lege.

Kristin Solhøi Evenstad Foto: Kristin Solhøi Evenstad

Barna er så like, men er de faktisk eneggede? Spørsmålet opptar de fleste som får tvillinger av samme kjønn, hvis barna ikke er påfallende ulike. Det er også et spørsmål som stilles av familie og venner, samt alle dem som stopper oss på gata. Selv om foreldrene ofte finner svaret i løpet av de første leveårene, ønsker mange å få det offisielt bekreftet.

Det er lurt å si ifra om dere gjerne vil vite om barna er en- eller toeggede, men det er slettes ikke sikkert at de kan se dette under fødselen. Ofte må de analysere morkaka etter fødselen for å se om det er én morkake, eller to sammenvokste. To sammenvokste kan innebære både eneggede og toeggede tvillinger. Kan de se at det bare er én morkake, må de gå inn og se om de kan telle skilleveggene i morkaka. Finner de bare en tynn hinne, er barna sannsynligvis eneggede. Er det flere skillevegger og hinna ser tykk ut, er de ofte toeggede. Hvis det er vanskelig å konkludere ut fra morkakeundersøkelsen vil en DNA-analyse gi svaret.

Oslo Universitetssykehus (OUS) gjennom farskap.no  utfører en akkreditert tvillingtest. Barnas DNA analyseres, og dersom de har identiske DNA-profiler, er sjansen for at de er toeggede ekstrem liten. Det kreves ingen henvisning fra lege for å få utført analysen, og den må bekostes av den enkelte. Se linktil  side farskap.no for informasjon og bestilling