Tvillingpsykolog

Anne Mari Korbøl Torgersen er spesialist i klinisk barnepsykologi. Hun har tvillinger og forholdet mellom dem som spesialområde, og bistår TFFs medlemmer

Foto: UiO

De fleste opplever det å være tvilling som en stor styrke, glede og støtte livet igjennom, selv om det underveis kan by på noen utfordringer. Det er unektelig litt spesielt å komme til verden sammen med en til, og dele det meste av de første 20 årene av livet, for så senere å etablere seg - som oftest hver for seg. Mange tvillinger har sterke bånd til hverandre og tettere kontakt enn det som er vanlig mellom søsken. Dette unike tvillingbåndet skal man ta vare på.

Det kan oppstå situasjoner som byr på store utfordringer. TFF kontaktes av bekymrede foreldre som enten synes at deres tvillinger har et altfor tett bånd, og kanskje søker for lite kontakt med omverdenen, eller som sammen nesten tar innersvingen på sine omgivelser, det være seg i hjemmet, i klassen eller i andre sosiale sammenhenger. Vi har vært kontaktet av bekymrede foreldre som opplever at deres tvillinger nærmest får et "hatforhold" til sin tvilling, tvillinger som overhodet ikke kommuniserer med hverandre, tvillinger som kan virke som en trussel på mindre søsken, tvillinger som ikke søker noen form for kontakt med andre jevnaldrende, tvillinger som slåss så snart de er sammen osv.

Som foreldre vil vi det beste for barna våre, og vi synes det er vondt når vi ser at de har adferdsendring i forhold til jevnaldrende, og især hvis lærere og andre voksne påpeker dette.

I slike situasjoner er det mange foreldre og tvillingene selv som ønsker å få snakke med en psykolog, for å få hjelp til møte hverdagen.

Vi kontaktes også av voksne tvillinger som sliter med forholdet til hverandre. Det kan være ting de har opplevd i sin barndom som de ikke har fått bearbeidet, det kan være at kun den ene føler vanskeligheter i forhold til den andre, men ikke motsatt, det kan være at de ikke har hatt kontakt over lengre tid fordi det ligger noe uoppgjort i forholdet, som de ikke klarer å håndtere. Det kan også være at de har mistet sin tvilling i sykdom eller ulykke, eller andre ting som gjør at de føler behov for å snakke med en psykolog.

Anne Mari Korbøl Torgersen er spesialist i klinisk barnepsykologi og har mangeårig erfaring fra klinisk arbeid innen barne- og ungdomspsykiatrien. Der har hun arbeidet terapeutisk med barn og unge i alle aldre både individuelt, med flere fra familien og med nettverket rundt barna. Hun har i flere år undervist både leger og psykologer som spesialiserer seg innen barneklinisk arbeid.

Korbøl Torgersen har tvillinger og forholdet mellom dem som en spesialinteresse. I sitt doktorarbeid har hun forsket på tvillinger og fulgt en gruppe fra fødsel til 30 år. Noen av erfaringene sine har hun beskrevet i boka Tvillinger og forholdet mellom dem (2004).

Hun kan snakke med dere om tvillingrelaterte problemer og hjelpe til med å klargjøre om situasjonen kan bedres ved hjelp av en samtale eller to, eller om dere trenger henvisning til videre behandling. Da kan hun gi tips om hvor dere bør henvende dere.

Kontakt

Psykologen er tilgjengelig den siste torsdagen i måneden på ettermiddagen (unntak i juni, juli og desember) i TFFs lokaler.

Ring TFF på telefon 22 33 14 22 (man, tirs, tors, fre, kl. 09.00-15.00). Evt. send e-post til post@tvilling.no.

Om dere ikke har anledning til personlig fremmøte, tilbyr vi også telefonmøte: En halv time til 395 kr. Kontakt TFF for avtale om telefonmøte.

Pris

600 kr per time for medlemmer, 900 kr per time for ikke-medlemmer (kontant betaling). Ved avbestilling mindre enn én uke før avtalt tid, må halvparten av timesatsen betales. Gjelder ikke ved forevist legeerklæring.