Skolestart for tvillinger

Aktuelt fra TVNytt 3-18

Fra temakveld skolestart i regi av TFF. Bilde mottatt av Anette Haugen Foto: Anette Haugen

Samtalegruppe: TFF prøvde ut en ny form for temakveld, der det var lagt opp til mye dialog.

 

Tekst: Anette Haugen

Hvert år i august kribler det litt ekstra i magen til mange fem-seksåringer som opplever sin første skoledag. Samtidig kribler det nok litt ekstra i magen til en god del foreldre også. Hvordan vil barna få det på skolen?

Før sommeren hadde Tvillingforeldreforeningen, nærmest tradisjon tro, en temakveld om tvillinger og skolestart. Forskjellen denne gangen var at kvelden ikke var lagt opp som et foredrag, men som en samtaleaften med en 20 minutters innledning fra en av TFFs fagpersoner, Tone Larsen Rekdal, som både er lærer og tvillingmor.

Foruten henne og daglig leder, Ingun Ulven Lie, var det fem tvillingforeldre til stede, som til sammen representerte fire familier. Blant disse var det to familier med tvillinger som skulle begynne på skolen nå i høst, og to med tvillinger som skal begynne neste høst. Alle hadde i tillegg et storesøsken som var to til tre år eldre – og som alt gikk på skolen.

 

Klasseinndeling

I Tvillingnytt har vi skrevet mye om skolestart før, blant annet i nummer 1/18 og 1/17. Vi skal ikke gjenta alle rådene om hva som kan tale for eller imot å gå i samme eller ulike klasser her, men henviser til det som er skrevet før. Samtidig er det ikke til å komme utenom at et av de store spørsmålene tvillingforeldre stiller seg nettopp er om barna bør gå sammen eller ikke.

Som tidligere påpekte Tone Larsen Rekdal at det ikke finnes en fasit, men at man må vurdere mulighetene som finnes, hvor avhengig barna ser ut til å være av hverandre, hvor like eller ulike de er, om klassene deles geografisk, hvordan ting har fungert i barnehagen osv.

Blant foreldrene som var til stede denne samtalekvelden hadde de med barn som skulle starte nå i høst vurdert seg fram til at de ønsket at barna skulle begynne i samme klasse. Et av tvillingparene var ganske prematurfødt, så der trakk foreldrene blant annet fram tryggheten i å starte sammen. Det andre paret hadde gått i ulike grupper i barnehagen de siste årene. Det hadde gått fint, men nå ville foreldrene gjerne prøve å ha dem sammen.

En av mødrene med tvillinger som først skal begynne om ett år, var litt i tvil. På deres skole er det ikke uvanlig med geografisk inndeling. I så fall følte hun det ville bli feil å la dem gå i ulike klasser. Den andre moren med litt mer betenkningstid hadde egentlig tenkt å ha dem i ulike klasser, men hun hadde ikke landet helt og lyttet interessert til alt som ble sagt.

 

Lekselesing

Et av de store diskusjonstemaene for kvelden ble lekselesing. Alle hadde som sagt allerede et barn i skolealder og tenkte med gru på hvordan det skulle bli å organisere lekselesing for tre i huset. Skulle de sitte i samme rom? Skulle de hjelpe én av gangen? Og skulle de kanskje sette opp tre stoppeklokker når læreren ba om én time med aktiv lekselesing?

Her henviste Tone Rekdal Larsen til at foreldrene burde sjekke opp med leksehjelpen på skolen. Kanskje var løsningen å be barna gjøre lekser der? Et annet råd var å la én gjøre leselekser mens den andre gjorde matte, slik at det ikke endte opp med at den ene bare skrev av. Stemningen tydet på et ønske om leksefri skole, men fram til det eventuelt blir en realitet, må hver og én prøve å finne en løsning som passer dem.

Etter flere gode diskusjoner, der deltakerne uttrykte at de likte denne formen for temakveld, ble konklusjonen som alltid at det ikke finnes en fasit for «samme eller ulike klasser», men at god kommunikasjon med skolen er alfa og omega. Samtidig er det lov å bytte om løsningen man velger ikke fungerer som forventet. Husk at valget du gjør ikke er endelig.

På spørsmål om hva slags temakveld deltakerne kunne tenke seg neste gang, ble det enstemmig sagt søskensjalusi. Alle i gruppen hadde et storesøsken på to-tre år eldre enn tvillingene – og de skulle gjerne ha utvekslet enda flere erfaringer rundt dette. Samtidig ble det klart at lekselesing gjerne er et tema som kan tas opp i Tvillingnytt igjen.

 

Les hele Tvillingnytt her