Interessert i å lese mer om det å være tvillingforelder?

Her kan du lese flere artikler fra Tvillingnytt gratis. Er du medlem i TFF kan du logge deg på medlemsnettet og lese hele Tvillingnytt. Der er også utgaver tilgjengelig helt tilbake til og med 2013

Å være søsken til tvillinger

Aktuelt fra TVillingnytt 2 -18

Les mer »


Privat

Utfordringer for enslige tvillingforeldre

Aktuelt fra Tvillingnytt nr 1 2018

Les mer »


Privat

Organisering av skolehverdagen

Fra Tvillingnytt 4-17

Les mer »


Helene Bratlie Opstad

Gir ammeråd til tvillingmødre

Fra Tvillingnytt 3-17

Les mer »


Sakene er hentet fra Tvillingnytt

Hele Tvillingnytt inkludert tidligere utgaver kan leses ved å logge seg inn på medlemsnettet

Fakta Ammehjelpen

• Ammehjelpen har siden 1968 arbeidet for å verne og fremme amming. Målet er at mødre skal få all den hjelp og støtte de trenger til å amme så lenge de selv ønsker, til beste for barnas og mødrenes helse og samfunnet for øvrig.

• Ammehjelpen er en partipolitisk uavhengig frivillig humanitær organisasjon. Gjennom mor-til-mor-kontakt gir de gratis råd og støtte til ammende mødre. Ammehjelpen verner og fremmer også amming gjennom å påvirke rammebetingelser, holdninger og kunnskap om amming nasjonalt og internasjonalt.

• Ammehjelpere er tilgjengelige utenom helsestasjoners åpningstider, og er et supplement til det offentlige tilbudet på helsestasjoner og ammepoliklinikker. Nasjonal kompetansetjeneste for amming er en viktig samarbeidspartner.

En Ammehjelper er en kvinne som selv har ammet sine barn, og som har dokumentert gode kunnskaper om amming gjennom Ammehjelpens egne godkjenningsrutiner. Disse kvinnene stiller sin tid til disposisjon for mødre som trenger støtte og veiledning i ammeperioden.

• Organisasjonen har i dag cirka 140 frivillige Ammehjelpere (rådgivere).

Kilde: Ammehjelpen.no

 

PS: Vil du være sikker på at du får snakke med en ammehjelper som selv er tvillingmor, ta kontakt med TFF på post@tvilling.no eller telefon 22331422 – så videreformidler vi kontakt.