Tvillingtest

En-eller toeggede?

Bestill en DNA-test på www.farskap.no og få svar.

Større tvillinger?

Informasjon om tvillinger 3-5 år finner du på medlemsnettet

Foto: Foto: Turid Wang

Medlemsnett

Trillinger

I 2006 ga TFF ut temaheftet "Alle gode ting er tre". Heftet er laget med hjelp av en rekke fagpersoner og med innspill fra trilling- og firlingforeldre. Det tar for seg et stort spenn av temaer, fra oppdagelsen av at det er tre barn underveis, til barnehage- og skolestart. Heftet er nå tilgjengeliggjort på nett i redigert utgave.

Unni Tveit Foto: Unni Tveit

Les mer om trillinger på medlemsnettet